48347

A Katedra Társaság Dunaszerdahelyen tartotta meg újjáalakuló ülését. A városi hivatal tanácstermében mintegy 30-an vettek részt tanárok, egyetemi oktatók, az oktatási szakigazgatásban és az oktatásügyi szolgáltatások területén dolgozók valamint az oktatáspolitika iránt érdeklődők is. Új elnököt választottak, mindamellett a közoktatás különbségeire is felhívták a figyelmet.
A Katedra Társaság augusztus 25-i ülésének kezdetén a tagok rövid vitában fejtették ki nézetüket a Társaság alapelveiről, mely szerint a „Katedra Társaság a politikai pártoktól független szakmai tömörülés”. Ezt követően Fibi Sándor felolvasta az addigi elnök, A. Szabó László levelét, melyben az időhiányra és a Társaság politikai függetlenségének megőrzése támogatására hivatkozva bejelentette lemondását. A tagság Komzsík Attilát, a nyitrai Konstatin Filozófus Egyetem Közép-Európai Karának dékánját választotta meg elnöknek.
A szervezeti életet érintő percek után került sor Prékop Mária és Vasik János szerzőpáros előadására, melyben a „Mikulás pedig nincs” című dolgozatukat ismertették, melynek témája a szlovákiai magyar regionális oktatás volt. A szerzők állítása szerint jelenleg nem lehet egységes szlovákiai oktatásügyről beszélni, legalább is az óvodák és az alapiskolák szintjén nem. Ennek hátterében az immár végzetesen megnőtt regionális – szociális, nemzetiségi és etnikai összetételt érintő – különbségek állnak. Nézetük szerint a ’70-es évektől kezdődően a magyar szülők – és általuk a gyermekek is – magukra hagyták a magyar iskolákat, s nagyrészt ez az oka a roma származású diákok aránya megnövekedésének egyes régiókban.
A korreferátumokat tartó Albert Sándor arra hívta fel a figyelmet, hogy az új költségvetés-tervezet szerint ismét több mint 16 millió euróval rövidítenék meg az oktatásügyi szektor költségvetését. Kiemelte azt is, hogy a magyar közösségnek és képviselőinek sokkal kezdeményezőbbnek kellene lennie az oktatásügyi reformok kapcsán és saját, közmegegyezésen alapuló javaslattal kellene előállniuk a regionális oktatásügyi szerkezet kapcsán is.
A másik korreferátumot tartó Fibi Sándor arra hívta fel a figyelmet, hogy az új iskolaügyi minisztert is meg kell győzni arról, hogy a magyar tanítási nyelvű iskolákban a szlovák nyelvet kizárólag idegen nyelvként szabad és lehet eredményesen tanítani, tekintettel arra, hogy jelenleg erről a kérdésről más a véleménye. Kifejtette továbbá, hogy iskoláink sajátos problémáinak megoldása elképzelhetetlen a szülők széles táborának támogatása nélkül, ezért nagyon fontos a jelenlegi érdektelenség, közömbösség, visszhangtalanság felszámolása.
A vitát követően a majd 3 órás újjáalakuló ülés Komzsík Attila, az újonnan megválasztott elnök zárszavával ért véget.

Katedra, Felvidék.ma 
A tanácskozás résztvevőiAlbert SándorFibi SándorKomzsík Attila és Németh MargitHrbáček Noszek Magdolna

{iarelatednews articleid=”47082,42812″}