49060

Szakmai értekezletet tartottak a komáromi régió cigánymissziójának munkatársai, amelyen értékelték az elmúlt fél éves működésüket. Szóba került a dunaszerdahelyi karcsai úti cigánytelep, a komáromi Harcsáson élők lelki gondozása, de más környező települések cigánymissziós feladatainak ellátása is.
A református egyház mellett működő cigánymisszió – ahogyan az elnök, Tóth Zsuzsanna beszámolt – fő feladata, hogy lehetőséget adjon és utat mutasson a cigányságnak az Istenhez vezető úton. Nem pusztán igehirdetésről, hittérítésről szól a munkájuk, de szociális terepmunkásokkal, gyermekekkel foglalkozó, szakmailag felkészült emberekkel járják a cigánytelepeket, és játékos formában tanítják az ott élő gyerekeket és szüleiket.
Táborokat, zenés délutánokat, evangelizációs családi napokat tartanak, személyes kapcsolatokat ápolnak a roma közösségekkel, segítve és szolgálva azokat. Elsődleges szempont számukra Isten missziójának, akaratának teljesítése. A heti alkalmak házi bibliaóra, illetve gyermek-istentiszteletek, kötetlen hittanórák keretein belül zajlanak. Munkatársaik között vannak segédlelkészek, hitoktatók, pedagógusok, lelkes önkéntesek, és keresik a kapcsolatot a kisebbséget képviselő vezetőkkel is. Szoros kapcsolatot ápolnak a Magyar Református Egyházban folyó cigánymisszió munkatársaival. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház cigánymissziójának résztvevői a 2012-es évben váltak szervezett munkacsoporttá.
A szeptember 27-i munkatársi értekezleten Tóth Zsuzsanna a cigánymisszió jelen lévő munkatársait tájékoztatta a Magyarországon már futó HEKS (Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz) projektlehetőségeiről. Ismertető jellegű bemutatóján prezentálta a Svájci Protestáns Egyház Segélyszervezetének, azaz a HEKS-nek a programját, amely elsősorban cigánygyermekek és fiatalok felzárkóztatását, fejlesztését célozza meg tanoda jellegű foglalkozásokkal, tudatosan felépített készségfejlesztő programokkal.
A körút során, amelyen Tóth Zsuzsanna részt vett, részletesen bemutatták a program működését, érintve azokat a helyszíneket, ahol már folyik a HEKS támogatásával a munka. A Magyarországi Református Egyház (MRE) Missziói Irodájának vezetője, Dani Eszter hozta őt kapcsolatba a HEKS-szel, így jutottak el a Felvidékre. Nem csak cigánymissziót támogatnak, a magyar diakónián keresztül a HEKS bekapcsolódik a Magyarországi Református Egyház egyéb tevékenységeibe is.
A cigánymisszióval csak pár éve foglalkoznak, ám külön szakembereik vannak arra, hogy a magyar református cigánymissziót feltérképezzék, és kapcsolatot teremtsenek velük. A Svájci Protestáns Egyház Segélyszervezetének egyik vezetője, Matthias Herren már több körúton is járt a Felvidéken. Tavaly ősszel már volt egy körútja Dunaszerdahelyen, Komáromban és Szentpéteren, most tavasszal pedig kelet-szlovákiai helyszíneket látogatott meg. Járt Erdélyben, Kárpátalján és a Vajdaságban is.
A HEKS olyan kis összegű, hároméves projekteket kínál, amelyeknek elsődleges célja, hogy magát a gyülekezetet ne terhelje anyagilag, ha cigánymisszióval foglalkozik. Tehát ők konkrétan a munkát támogatják, a pedagógust, a fejlesztő pedagógust, a szociális munkást, a lelkészt – azokat, akik szervezik és dolgoznak a gyerekprogramokkal. Más helyszíneken, más országokban munkahelyteremtéssel, mezőgazdasági projektekkel is foglalkoznak, mindig a helyi adottságokhoz alkalmazkodva.
Ez a program a gyerekeket támogatja és a lépcsőzetesség elvén működik. A MRE-nak már van olyan helyszíne, ahol 0-tól 15 éves korig folyik a lépcsőzetes missziós munka: tehát van egy ún. Biztos Kezdet Gyerekház, ahol a 0-tól 3 éves korig az anya a gyermekével tartózkodhat a délelőtti órákban. Bölcsődeként lehet elképzelni, játékokkal, fürdetési lehetőséggel, teakonyhával. Szakemberek segítségével az anyák elsajátítják a gyermekek helyes higiénés ellátását, zenés fejlesztő képzéseket tanulnak, a gyermekek finommotorikai képességeit fejlesztik. 
Sok a helyszínen beiktatott program pl. a Ringató, melyet a Szlovákia Református Keresztyén Egyház (SZRKE) Egyházzenei igazgatónője, Süll Kinga is végez Komáromban és Gútán. A Biztos Kezdet programnak köszönhetően ezek a gyermekek már nem félnek az óvodától, a későbbiek folyamán az oktatási intézményeket is szívesen látogatják. A szülőket pedig megtanítja azokra alapvető dolgokra, amelyek a helyes gyermekneveléshez nélkülözhetetlenek.
A szülők képzéseken is részt vehetnek: orvosok, szakemberek közérthető nyelven elmagyarázzák a szoptatás és az egészséges életmód fontosságát. A programba bevont gyermekorvosok szűrővizsgálatokat is végeznek a gyermekeken. A másik pozitív hozadéka a projektnek az időbeosztás: a szülő megtanulja az idejét beosztani, megszokja, hogy időben el tudja vinni a gyermeket óvodába, iskolába. Ezek a gyermekek már automatikusan mennek óvodába és iskolába.
Képes prezentációjában Tóth Zsuzsanna bemutatta magyarországi látogatásainak helyszíneit: Csepel, Pátka, Pilisvörösvár, Vilmány és Göncruszka példáin keresztül ismerkedhettek a jelenlévők a már folyamatban lévő HEKS-programokkal. Az említett helyszíneken már a HEKS előtt elindultak a cigánymissziós programok, a segélyszervezet a folyamatba kapcsolódott be, anyagilag segítve a munkájukat.
A Felvidéken 2-3 gyülekezetet szeretnének megszólítani ezzel a Pilot-(kezdő) projekttel, amely rendkívül nyitott, formálható program, mindig a helyi igényekhez igazodik, de mindenhol az igei tanítás az alap. Az adott projekt értékelése alapján a HEKS 1-3 évre köt szerződést, ennek feltétele, hogy a gyülekezet a kezdő évben az egész összeg 10%-át állja, a másik éven 20%-ot s így tovább. Ezzel önálló lábra állítva a missziót. Lehet ez az önrész a gyülekezet részéről az épület vagy a rezsi biztosítása.
A pályázat a cigány gyermekek és fiatalok között zajló munkát szeretné támogatni, amely kizárólag gyülekezeten belül működik. A most induló projektek életkészség-fejlesztő programokat és tanoda típusú tevékenységeket is tartalmaznak. Mindkét típusú program esetében az a cél, hogy legalább heti egy rendszeres programot tartson fenn az adott gyülekezet az esetleg már futó tevékenységeik – a hittan, kirándulások, játszóház, kézműves foglalkozás, sport – mellett.
A közösség belső erőforrásaira fókuszált megközelítés egy olyan tudáshalmazt képvisel, amit érdemes közelről követni, fejleszteni és megosztani a partnerszervezetekkel. A támogatás célja, hogy a cigány gyermekek és fiatalok életvezetési készségei és iskolai teljesítményei megerősödjenek. A megnyert összeg az adott gyülekezet cigánymissziós programjának strukturált fejlesztésére fordítandó életviteli és tanoda projektek működtetése révén, miközben a projektek hosszú távú fenntarthatósága is biztosítandó – tájékoztatott Tóth Zsuzsanna, a felvidéki HEKS-program koordinátora.
A program célja továbbá, hogy segítse a cigány közösség békés együttélését, gyülekezeti integrációját. Az egyre inkább elöregedő gyülekezetekben a cigánymissziós munka a reformátusság jövőjét is jelentheti az egyes településeken- vélekedett.
Tóth Zsuzsanna a következő helyszínekre, gyülekezetekbe viszi még a programot: Komárom, Madar, Szalóc, Pálfala, Rimaszécs. A következő bemutató előadása október 8-án lesz Hanván, ahol a Gömöri Egyházmegye presbiter-továbbképző alkalmán mutatja majd be a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház cigánymisszióját, s a HEKS által kínált lehetőségeket.

Szalai Erika, Felvidék.ma