50375

A 18. évfolyamába lépett Szőrös Kő nyári száma a Mérföldkő rovattal indít.
Leo Butnaru, Grigore Chiper, Eliza Macadan román, valamint Augusto Rodríguez ecuadori költők verseit Balázs F. Attila tolmácsolásában olvashatjuk, Edwin Morgan (1920–2010), ismert skót nemzeti költő életművének hét remek darabja pedig Turczi István fordításában kerül az olvasók elé.
T. Ágoston László író, újságíró, számos könyv szerzője, Lenkey János tábornok leszármazottja, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kutatója, többszörösen elismert novellista írásaival már többször is találkozhattunk a Szőrös Kő lapjain. Az Ékkő rovat az ő novellájával indít. A Lány az út széléről tartalmazza mindazon jegyeket, amelyeket T. Ágoston László prózáiban olyannyira szeretünk: jó alapötlet, saját egyéniségének a tradíciókon való átszűrése, s az egyéni hatás megjelenítése a szövegben. Fellinger Károly tizenegy új verssel jelentkezik, ezekben ismét felbukkan a nemrég megjelent Jancsi és Juliska című verskötetéből (is) ismerős János nevű alteregója, aki a 315-ös betegszoba „vendégeként” szívbemarkolóan vall emlékekről, fájdalmakról, makacs betegségéről. Őt követi Bíró József, aki ezúttal is látványos költői univerzumát írja tovább, különös tanösvényen vezet bennünket végig három új versével, amelyen írásjelekkel széttört és egybeforrasztott képek között utunk „barokkos tavaszból ebordító télbe” vezet. Bene Zoltán Egy számkivetett szerelme című elbeszélése egy öregedő, valaha jobb napokat is megélt hajléktalan férfi életébe enged bepillantást, aki a sors kegyetlen fintora miatt a még megmaradt „értékeit” is elveszti: bőrkabátját, méltóságát, szabadságát és végül a barátnőjét. Csobánka Zuzsa Egyszerre mozdultunk címmel közöl készülő regényéből egy részletet, majd Faludi Ádám két új versét olvashatjuk. Soóky László a ritkán megszólaló költőink közé tartozik, mostanában inkább színházi kritikáit olvashatjuk, az itt közölt két új verse viszont azt bizonyítja, a lírához sem lett teljesen hűtlen, jócskán van még mit mondania a költészet nyelvén is.
A Startkő rovat ezúttal két fiatal tehetséget mutat be. Várnagy Márta három rövidprózája és Ghirasin Anna tizenkét haikuja megérdemlik az olvasó figyelmét.
A Kőtörő című kritikarovatban N. Juhász Tamás méltatja Sánta Szilárd Mesterséges horizontok – Bevezetés a kortárs sci-fi olvasásába című kötetét, amely 2012-ben a H. Nagy Péter szerkesztette Parazita könyvek sorozat hetedik darabjaként a Lilium Aurum Kiadó gondozásában. „A sorozat célja, hogy bemutassa és megközelíthetővé tegye az olvasók számára a peremműfajokat, közelebb hozva ezzel a populáris kultúrát, amelyet az irodalmi kánon ez idáig elutasított. Ez a rekanonizációs folyamat természetesen nagyon lassan megy végbe, de végre elkezdődött ezeknek a műfajoknak a szakmai felmérése. Ehhez most már Sánta Szilárd műve is hozzátartozik” – állapítja meg többek között. A rovat másik kritkája Baka L. Patrik
tollából született meg, ő Csatlós Melinda Történetek a faluból című könyvéről ír, méltatásának a „Rég volt, nagyon rég, akkor egészen más világ volt még” idézetet választva. „Ha még az olvasás előtt, bármiféle előfeltevés nélkül átfutjuk az opus tartalomjegyzékét (A szegletkő, A pákász, Subás Marci, stb.), már akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a Történetek a faluból elbeszélései nem a mindenség sorsának alakulására kiható históriák, de jellemzően a legegyszerűbb(nek mondott) emberek különböző élettörténeteit ragadják meg. Olykor csak egy rövidke mozzanatot, egy emóciók vezette választást, illetve ennek következményeit, máskor azonban egész életeket ölelve fel” – kelti fel érdeklődésünket a kötet iránt Baka L. Patrik. A lapszám végéről természetesen nem hiányozhat a 17. évfolyam összesített tartalomjegyzéke sem. A Szőrös Kő nyári számát Gyenes Gábor Fellinger Károly Jancsi és Juliska című verseskötetéhez készített rajzai illusztrálják.

Z. Németh István, Felvidék.ma