50509

Budapesten hivatalos találkozóra került sor Lomnici Zoltán a magyarországi Emberi Méltóság Tanácsának elnöke és Lelovics Pál a csehországi Brünni Magyar Polgári Egyesület elnöke közt. A két emberjogi, érdekvédelmi civil szervezet vezetője, többek közt, tájékoztatták egymást a szlovákiai kettős állampolgárságot tiltó törvény, a Szlovák Köztársaság alkotmányával nem teljesen összhangban álló rendelkezésének orvoslását szándékozó új fejleményeiről.
Lelovics Pál a cseh köztársasági civil érdekvédő szervezet elnöke tudatta a magyarországi emberjogvédő kollégájával, hogy nem teljesen fedi a valóságot az a tény, mely elsősorban Szlovákiában van elterjedtben mégpedig az, hogy a Szlovák Köztárság állampolgársági törvényének 2010-ben elfogadott, a kettős állampolgárságot tiltó rendelkezését csak a magyar közvélemény tartja megkülönböztető, antidemokratikus jellegűnek. Ezt a nézetet vallják az igazságérzékkel rendelkező cseh, morva és más nemzetiségű Cseh Köztársaság állampolgárai is.
A két vezető egyetértett több nem elfogult jogtudós azon véleményével, melyek az SzK belügyminisztere által újonnan beharangozott és igazságosnak deklarált, előreláthatólag 2015-ben érvénybe lepő, módosító rendelkezés sem szünteti meg a már több éve húzódó emberjogi problémát. Ugyanis ez a miniszteri rendelet tervezete is több, a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező, dolgozó és a szlovák államnak adót fizető állampolgárokkal szembeni diszkriminatív elemet rejt magában.
A Cseh Köztársaságban 2014. január 1-től, az új állampolgársági törvény értelmében, azon csehországi állampolgárokat, kik felveszik egy másik állam állampolgárságát, nem terheli bejelentési kötelezettség, valamint ez az állampolgár, ez okból, nem vesztheti el cseh állampolgárságát.
Az 1993-tól hatályos Cseh Köztársaság alkotmánya is tartalmazza azt a kitételt, amelyet a Szlovák Köztársaság alkotmánya is, hogy „ Senkit nem lehet, akarata ellenére megfosztani állampolgárságától.” És ez az alkotmányos rendelkezés egyenlően vonatkozik a cseh, a morva a lengyel, a roma, a német, a magyar és minden más nemzetiségű, az ország területén elő és dolgozó cseh állampolgárra.

Felvidék.Ma
{iarelatednews articleid=”49890,49223,47935″}