51499

A lévai Reviczky Házban került sor a Reviczky Társulás Léva és Vidéke Helytörténeti Szakosztályának immár 85. helytörténeti előadására, mely témája a Lévához közeli Nagyod község története volt. Az előadásra 2015. január 28-án került sor,  dr. Biró Béláné Jakab Rózsa, a Zselízi Magyar Tannyelvű Gimnázium legendás nyugalmazott magyar–szlovák szakos tanára tartotta. Őt és a nagy számban megjelent közönséget Müller Péter szakosztályvezető köszöntötte sok szeretettel. Külön örömének adott hangot, hogy ma nemcsak a lévai régióba tartozó, 750 éves múltra visszatekintő község történetét ismerhetjük meg, hanem sor kerül az előadó 2014. június 28-én megjelent „NAGYOD község történetének néhány fejezete, nyelvjárási jellegzetességei, szókincsének rétegei” című remek könyvének lévai bemutatójára is.

Majd dr. Biró Béláné Jakab Rózsa, a könyv szerzője előadása elején megismertette a jelenlevőket a könyv megírásának előzményeivel. Mint elmondta, sok község múltját feldolgozó kiadványt olvasott már el, de mikor pár éve kezébe került dr. Blaskovics József Az újvári ejálet török adóösszeírásai” (Pozsony, 1993) című könyve, s abban kétszer is rátalált a töröknek az 1664-es évben adózók NAGY OD-i névsorában a Jakab családnévre, olyan szilárd elhatározás fogalmazódott meg benne, mely több évi kitartó és neki sok-sok örömet okozó munka után a könyv megírásához, majd annak saját költségen való kiadásához vezetett. Ezt követően az előadó a tapasztalt pedagógus lebilincselő előadásmódjával ismertette meg Nagyod község történetével az érdeklődő közönséget. A község első írásos említésétől időrendben megtudhattuk, hogy milyen kapcsolatban állt a község a lévai uradalommal, annak tulajdonosaival, hogy a falu népe miképp vészelte át a nagy természeti, társadalmi, katonai és politikai megpróbáltatásokat. Különös lelkületét adta az előadásnak az a fonal, mely az eseményeket a családjáért, az egyházközösségért, a falujáért és a hazáért naponta két kezével tenni akaró nagyodi ember mindennapjai szempontjából mutatta be. Az előadásból megtudhattuk, mi is volt a török korban az önszerveződő parasztvármegye rendszer, melybe Nagyod és Ó-Léva is tartozott, hogyan alakították a nagy történelmi események a falu életét napjainkig. Az előadó külön foglalkozott szerelmetes faluja valamikor iskolát alapító és fenntartó református egyházközössége történetével, lelkipásztoraival, és lelkesen szólt a falu felekezeti, majd állami iskolájáról, s annak tanítóiról is.

A könyv szerkezetét követve az előadás második részében a tanárnő elmondta, hogy 1964-ben szakdolgozati téma formájában feladatul kapta tanárától, az igen tisztelt néhai dr. Sima Ferenctől, valamint dr. Deme Lászlótól, hogy gyűjtse, rendszerezze, majd dolgozza fel faluja nyelvjárásának hangtani jellegzetességeit, ill. szókincsének rétegeit. Vállalva a feladatot, 1965 júniusában megszületett a szakdolgozat. Majd az előadó így folytatta: „Már 51 éve került lejegyzésre ez a nyelvjárási anyag, amelyet ebben a kiadványban szinte változatlanul közzéteszünk. Ám ahogy saját magamon, családtagjaimon, valamint a nagyodi emberek, rokonok, szomszédok beszédén tapasztalom, ma, fél évszázad múltán is hasonló módon ejtjük a szót, jellegzetes magánhangzóinkat. A már meglévő, feldolgozott nyelvjárási anyag mindannyiunk, minden valaha Nagyodon élt és élő magyarul beszélő ember közös kincse, melynek elemeit nagyon jól ismerjük, hiszen naponta használjuk, működtetjük. A magyar nyelvnek ez az ízes palócos változata a mi jellegzetességünk. Elődeink sok-sok nemzedéke csiszolta, kristályosította ezt a kiejtést, hangképzést, ezeket a szavakat. Szerettem volna ezt a közös értéket könyv alakban is felmutatni és megőriztetni.” Nagyod községet a Bars megyei nyelvjárás nyugati palócos nyelvjárásváltozatába sorolják. Ennek jellegzetes hangzását néhány korabeli háztáji vagy konyhai munkát leíró tevékenység ízes elmondásával mutatta be a tanárnő.

Vastapssal jutalmazta a hálás közönség a szép és tartalmas előadást, de az elismerés a könyv szerzőjének is szólt. Az előadás végén a rendezvény szervezői nevében Müller Péter a Reviczky Társulás helytörténeti kiadványaival és köszönő oklevelekkel köszönte meg ezt a felejthetetlen délutánt az előadónak, és nagyrabecsülését fejezte ki a tanárnőnek e remek kiadvány megszületéséért is.

Ezt követte a könyv Dr. Biró Béláné Jakab Rózsa általi dedikálása is. A dedikálásra várók sorában ott állt a szerző lévai legendás tanítója, Danczi Béla tanító bácsi, a tanárnő Érsekújvárban élő valamikori osztálytársa, volt tanítványai, azok szülei, ma már Léván lakó nagyodiak, de sokan megtisztelték az előadást a Nagyoddal közvetlen szomszédos Zsemlér községből is. Régi ismeretségek, barátságok, kapcsolatok újultak fel, de újak is születtek aznap este a Reviczky Házban.

Az eseményről készült fotógaléria ITT tekinthető meg. 
PML, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”50619,49949,49834,49665,45218,43914″}