51391

A múlt évben a Területi Restaurátori Műterem munkatársai befejezték a Szent Jakab-templom fő oltárának első restaurálási szakaszát, így megkezdődhettek a második szakasz munkálatai, melyet a szakemberek húsvétra be szeretnének fejezni.
Az oltárhoz tartozik természetesen az utolsó vacsorát ábrázoló szoborcsoport is, mely szintén a műteremben van, és szintén restaurálásra vár.

“A munkálatokat húsvét előtt be szeretnénk fejezni. Természetesen egyeztettünk külföldi parterünkkel, a német Messerschmitt alapítvánnyal. Az utolsó vacsora tematikája szorosan kapcsolódik húsvét ünnepéhez, így addig szívesen befejeznénk a munkálatokat, hogy az ünnepek előtt a szobrok és az oltár visszakerülhessenek a templomba” – nyilatkozta a sajtókonferencián Tkáč Ivan, a Területi Restaurátori Hivatal igazgatója.

A hívők és a látogatók így Lőcsei Pál Mester teljes oltárát láthatnánk felújítva. Az első szakaszban – amely még 2013-ban kezdődött –  először az oltár díszes tetejét újították fel. A múlt évben az oltárszekrényt is felújították a benne található szobrokkal és faragványokkal együtt. Így a hívek és a látogatók láthatták, hogyan dolgoznak a restaurátorok, és hogy milyen igényes munka a szobrok felújítása. A munkálatok második szakasza magába foglalja a oltár szárnyait is a domborművekkel együtt. A munkák egy részét még karácsony előtt sikerült befejezni s ezzel együtt az állásokat is eltüntették az oltár körül: így karácsony ünnepén az oltár ismét láthatóvá vált a templomba látogatók számára.

Az első szakasz kb. 43 000 euróba került. A második szakasz majd ötször ennyibe, tehát körülbelül 150 000 euróba fog kerülni. A költségeket a német alapítvány és a lőcsei római katolikus plébánia együtt állják. Az alapítvány feltétele az volt, hogy a munkálatok befejezése után adjanak ki egy könyvet a munkálatok menetéről.
A tavalyi évben sikerült anyagiakat szerezni a déli fal felújítására is, konkrétabban annak keleti részére. A felújítási munkálatok körülbelül felét sikerült elvégezni.
“Sikerült a kőfaragványokat és az ablakok színes üvegeit is felújítani, sőt a falnak ennek a részét most új mész- és vakolatréteg borítja” – tette hozzá Tkáč. Még ebben az évben be szeretnék fejezni a déli fal felújítását, de az anyagi háttér erre a célra egyelőre még nincs meg. A templom külső falának felújítása már 1996-óta húzódik, de Tkáč szerint azt körülbelül csak 10 év múlva fogják befejezni, mivel erre a templomra szinte lehetetlen pénz szerezni. Ellenpéldaként Lubló várát hozza fel, melyre különböző határokon átnyúló projekteken keresztül lehet pályázni, és állami, valamint európai uniós pénzeket is lehet szerezni.

mj, Felvidék.ma
Fotó: tasr