51593

Bondár Mónika új kötete a néprajzkutatók által eddig figyelmen kívül hagyott területre irányítja a figyelmet, ugyanis a gömöri arisztokráciával foglalkozik. A kötet Miskolcon, a Herman Ottó Múzeum Officina Musei sorozatában jelent meg.
A hagyományos néprajzkutatás nem tekinti feladatának az arisztokráciával való foglalkozást. Ez a munka arról igyekszik meggyőzni olvasóit, hogy az arisztokrácia egészen a második világháború végéig olyan mély nyomot hagyott a népéletben, annyira meghatározta egy-egy térség, település történetét, lakóinak mindennapjait, gazdasági, kulturális viszonyait, hogy ezek mellett a néprajztudomány sem mehet el szó nélkül.
Bodnár Mónika közel húszéves kutatómunka eredményeként bemutatja a putnoki uradalom (Putnok, Málé /ma Serényfalva/, Dédes /ma Dédestapolcsány/, Sajószöged és Bánréve) földesurainak, a gróf Serényi családnak a népéletre gyakorolt hatását. Rövid birtoktörténeti és családtörténeti áttekintés után szól azokról az eseményekről, melyekkel a Serényiek alapvetően, napjainkig kihatóan befolyásolták a térség népéletét.
Ezek sorában szó esik a 18. századi telepítésekről, ezzel összefüggésben a vallási és etnikai viszonyok változásáról, a szlovák és morva telepesek etnikai identitásának alakulásáról, egyházalapításról, különféle iskolatípusok alapításáról, a gazdasági élet területéről szólva az egykori Serényi mintagazdaságról, a filoxéra pusztítását követő gazdasági kísérletekről és egyéb gazdasági és urbanizációs kezdeményezésekről, mint a malom, a téglagyár, a posta, a vasút stb.
A könyv egyik fejezetében számos olyan epizód, történet kerül bemutatásra, melyek jobban megvilágítják a térség lakosságának a Serényiekkel való kapcsolatát. A könyv utolsó fejezete összegezi a koronként föléledő Serényi kultusz tárgyi és szellemi emlékeit.
A könyv a Herman Ottó Múzeum Officina Musei sorozatának 21. köteteként látott napvilágot. A 200 oldalas szöveges részt 118 oldal – többségében színes – fotó teszi élvezetesebbé. A tartalmi részt angol, német és szlovák nyelvű összegzés követi, majd a 239 db-os képjegyzék és 16 oldalas forrásjegyzék zárja.
A kötet a Nemzeti Kulturális Alap, a Gömör-kishonti Múzeum Egyesület, a Serényi család tagjai, valamint Hadobás Sándor és a Pan Trade Kft. támogatásával jelent meg.

gomorilap.sk, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”51120″}