52266

Folytatódik, mert a korábbiakban a református egyház vezetése és a Firesz (Fiatal Reformátusok Szövetsége) elnöksége már kereste a találkozás és a közös gondolkozás, imádság lehetőségét. Elkezdődik, mert a Firesz tavaly megválasztott elnöksége először ült le egy asztalhoz az új választási ciklusban a régi-új püspökkel és helyettesével egy hivatalos egyeztetés céljából.

A találkozás egy rövid helyzetábrázolással vette kezdetét: ki hogyan látja a Firesz jelenlegi szolgálatát, mik az erősségek, és mik azok a pontok, ahol változtatásra van szükség. A református egyház őrállói figyelemmel követik a jelenlegi folyamatokat; örömmel látják, hogy egyre erősebb az országos összefogás, hogy mennyi lelkész bekapcsolódott a nyári ÉlesztŐ-be; de azt is látni kell, hogy a nyugati területről összesen két lelkipásztor jött el. Ennek minden bizonnyal oka van. Az egyházi vezetés nagyobb társadalmi szerepvállalásra biztatott, mert a Firesz – mint országos ifjúsági szervezet – sokkal nagyobb súllyal bír, mint ahogy az jelenleg megmutatkozik.

A Firesz elnökség kifejezte szándékát, hogy a református egyház hivatalos ifjúsági szervezete jobban bekapcsolódjon az egyházmegyék vérkeringésébe: lelkészértekezleteken együtt gondolkodva, esperes-gondnoki értekezleteken is keresve az együttműködés lehetőségeit. A Firesz szeretné támogatni a lelkipásztorok ifjúsági szolgálatát, és már folynak az egyeztetések egy képzésről a magyarországi Zsinati Ifjúsági Irodával együttműködésben (konkrét információkkal hamarosan várhatóak).
Szó volt még a teológusok nyári gyakorlatáról, a kassai székházról, az ifjúsági lelkészségről, éves ifjúsági bibliaóra-vázlatról, kátéról, pályázatokról és még sok másról is, melyek mind-mind eszközök abban, hogy a fiatalok minél hamarabb megismerhessék Jézust, mint Megváltót és Szabadítót! A találkozó végül közös imával zárult.

Kiss Miklós, firesz.sk/Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”52072,51160,51115,50778″}