52769

Az SZMPSZ országos találkozóján részt vett Juraj Draxler szlovák oktatásügyi miniszter is március 29-én. A pedagógusok több kényes kérdést tettek fel a SMER politikusának.

A minisztert Tamás Erzsébet, az SzMPSz Rozsnyói Területi Választmány elnöke üdvözölte. Megköszönte, hogy számos elfoglaltsága mellett ellátogatott Gömörbe.

Juraj Draxler rövid köszöntőjében elmondta: tudatában van annak, hogy milyen nehéz feladat a kisebbségek oktatása. Kitért az újonnan elfogadott oktatási törvényre, mely szeptember elsejétől lép érvénybe. Felhívta a figyelmet arra a kísérleti projektre, amelyben a szlovák nyelv idegen nyelvként való oktatását szeretnék bevezetni. Végezetül megkérte a jelenlévőket a konkrét kérdések feltevésére.

Több pedagógus is reagált a miniszter felhívására. A majd egy óra alatt 11 kérdés hangzott el, melyek az új kerettantervtől kezdve, az iskolai tornaterem-, konyha felújításán keresztül egészen részletes szakmai kérdésekig terjedtek. De szó esett a finanszírozásról, illetve a szlováktankönyvek és a szlovák nyelvoktatáshoz kötődő segédeszközökről is. Konkrét válasz azonban nem hangzott el.

Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója hozzászólásában felhívta a miniszter figyelmét arra, hogy az oktatási törvényben nem találhatók meg a „menšinové školstvo” (kisebbségi oktatás) illetve a „národnostné školstvo” (nemzeti oktatás) kifejezések, melyeket a miniszter használ, ugyanis a törvényben a „vyučovací jazyk” (oktatási-nevelési nyelv) szókapcsolatot használják.
Továbbá kifejezte a pedagógusok elégedetlenségét is az új változtatásokkal kapcsolatosan, melynek értelmében a magyar nyelv órák száma osztálytól függően 5,6,5,5 óraszámra alakul, míg a szlovák iskolában az anyanyelvoktatására 9,8,7,7 óraszám jut hetente. Ezek után megkérdezte a minisztert, hogy ha az ő gyermeke magyar iskolába járna, elégedett volna-e az így megállapított órák számával.
Fodor Attila hozzászólását kollégái tapssal köszönték meg nyomatékosítva elégedetlenségüket. A miniszter sajnálatát fejezte ki, hogy a pedagógusok elégedetlenek, valamint elmondta, hogy szeretné folytatni az SZMPSZ-szel a párbeszédet a jövőben is, de konkrét válaszokat nem adott.

Matus Mónika, a szenci Szenczi Molnár Albert Alapiskola igazgatójának kérdése a kreatív óraszámok megváltoztatásáról szólt. A miniszter válaszában elmondta, hogy az iskolák kérték a minisztériumtól a kreatív óraszámok módosítást, melyhez, mint megjegyezte a jövőben visszatérnek majd.

Juraj Draxler oktatási miniszter legtöbb válaszában arra hivatkozott, hogy az adott kérdés témája éppen egyeztetés alatt áll, azaz nyitott kérdés.
Azon jellegű kérdéseknél, melyek az Állami Pedagógiai Intézet hatáskörébe tartozó tevékenységeket érintették szintén a jövőre hivatkozott.
Reményei szerint az új vezetés sokkal rugalmasabb lesz, így a felvetett hiányosságok valószínűleg megoldódnak majd – bizakodott.

Végezetül a pedagógusok nevében Tamás Erzsébet reményét fejezte ki, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködés, amely most kezdődött el a pedagógusszövetség és az oktatási miniszter között, és felkínálta a SZMPSZ pedagógusainak szakmai tudását, melyet remélnek, hogy a jövőben ki is használ a miniszter.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége március 28-29-én Rozsnyón tartott országos összejövetelét. A „Társadalmi kihívások – oktatásügyi válaszok” címmel kétnapos szakmai konferencia keretében rendezte meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXI. Országos Találkozóját, melynek vasárnap, március 29-én volt a vendége Juraj Draxler oktatási miniszter.

Beke Beáta, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”52759,52684,52409,52144,52062″}