52191

E kiadvány Bódvavendégi fennállásának 750. éves évfordulója alkalmából készült.
Vendégi neve a magyar vendég  mint ‘idegen, máshonnan való’  főnév birtoklást kifejező i- képzős származéka.
Királyi, egyben a király által telepített vendégeknek (telepeseknek, hospeseknek) a lakóhelyét jelöli. Figyelemre méltó, hogy Vendégi (1263) a harmadik legkorábbi település a történeti Torna vármegyében, amelyet csak Torna (1234) és (Torna)Görgő (1245) előz meg.

“Jelen vállalkozással főként közzétett forrásokra hivatkozva, de saját kutatást is végezve megpróbálok a teljesség igénye nélkül erre a 750 éves alkalomra egy méltó, de egyben rendhagyó falumonográfiát az olvasó kezébe adni. Azt szeretném, ha ezt a könyvet nem csak a tősgyökeres vendégiek forgatnák érdeklődve, hanem váljék azok számára is hasznos olvasmánnyá, akik az utóbbi években lettek e faluközösség tagjai. Bízunk abban, hogy a helybélieknek és mindazok számára, akik származásuknál fogva, érzelmileg vagy bármilyen módon kötődnek e településhez, lebilincselően érdekes olvasmányt adhatunk a kezükbe és értékes ismeretekkel gazdagíthatjuk tudásukat” – írja a szerző, Kovács Ágnes.

Hozzátéve, hogy ugyanakkor céljuk ennél jóval messzebb mutat – s ennélfogva lesz rendhagyó ez a (falu)monográfia: a munka nem szorítkozik pusztán Bódvavendégi történetének taglalására. Több vonatkozásban is igyekszik az egész Bódva-völgyet alapul venni, s ezért a szerző azt reméli, hogy a vidék alap- és középiskolái is (határon innen és túl) a történelemórákon haszonnal forgatják majd a kiadványt.

Hiszen saját kis pátriánk történelmi szemüvegén át szemlélve a szlovák-magyar és az egyetemes történelem összefüggései is átláthatóbbá, megfoghatóbbá válhatnak. Ennélfogva a vizsgált települést nem egyedülálló, pontszerű helynek, hanem a többi településsel határos mezők halmazaként értelmezi a kiadvány. A kutatás tárgya tehát nem pusztán Bódvavendégi, hanem a hozzá tartozó terület, kataszter vagy „határa”, a környező települések vagy földrajzi helyek is. Sokszor „átkirándulnak” a szomszédos Magyarország területére, hiszen a kutatás tárgya végsősoron az egész Bódva völgye.

A könyv bemutatóját február 28-án tartották Bódvavendégiben. Az itt készült képeket Képgalériánkban ITT>>> tekinthetik meg.

A könyv Bódvavendégi Község Önkormányzatán kapható, továbbá a Rovás Akadémián és a szerzőnél is beszerezhető. Egységára 10 euró.

Felvidék.ma