52351

Kassán március 10-én a Márai-szobornál második alkalommal zajlott le a székelyek melletti szimpátiatüntetés a Székely Szabadság Napja alkalmából. Marosvásárhelyen erre idén nem kerülhetett sor.

A régi Székely Himnusz eléneklésével kezdtük. A Székely Nemzeti Tanács felhívását támogatták a tüntető kassai magyarok is, ugyanúgy, mint a a román kormány által tervezett közigazgatási átrendezés ellen is felemelték szavukat. Majd meghallgatták azt a levelet, amelyet Victor Ponta miniszterelnöknek juttatnak el elektronikus úton románul és magyarul. Ebben sajnálatunkat fejezzük ki, hogy „25 évvel a rendszerváltás után a székelyek jogai továbbra sem biztosítottak. Ráadásul a kormány képviselői is rendszeresen szegik meg a parlament által is ratifikált nemzetközi egyezményeket, amelyek pedig irányadóak kellene legyenek a közigazgatási átszervezés, a székelyek által igényelt sajátos jogállás, illetve a nyelvi jogok gyakorlatba ültetésének terén. Az által, hogy a hatóságok zaklatják a jogaikért kiálló székely szervezeteket (ideértve az önkormányzatokat is), Románia arról tesz tanúbizonyságot, hogy távolról sem jogállam. Az ilyen cselekedetekről szóló hírek, melyek újra és újra bejárják a világot, Románia megítélésének is ártanak, ezért elmondható, közös érdekünk, hogy ezek megszűnjenek.

Sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy ennek pontosan az ellenkezője zajlik, az idén odáig mentek, hogy az alapvető emberi jogoknak minősülő gyülekezési szabadságot és szólásszabadságot is megsértették, azért, hogy megakadályozzák, hogy a székelyek a marosvásárhelyi kormányképviselet előtt tiltakozhassanak egy bejelentett kormányzati szándék ellen, egy olyan közigazgatási átalakítás ellen, amelynek célja az etnikai arányok megváltoztatása a területi-közigazgatási egységeken belül.

Miniszterelnök úr!

Ezúton is tudomására szeretnénk hozni, hogy az ilyen cselekedetek pontosan fordított hatást érnek el. Fokozzák az emberek jogos elégedetlenségét, ahelyett, hogy társadalmi párbeszéddel, a nemzetközi jog alapvető normáinak tiszteletben tartásával, az állampolgárok meghallgatásával hosszú távú, stabil megoldásokat kínáljanak. Gondoskodunk arról, hogy az itteni sajtó beszámoljon ezekről a jogos jogtiprásokról. A megoldás a világon mindenhol és mindig a problémák nyílt feltárása és megbeszélése. Ezúton is kérjük tehát, hogy haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat a Székelyföld lakóinak legitim képviselőivel a régió közigazgatási státuszáról, figyelembe véve azokat a beadványokat, amelyeket immár több tíz önkormányzat intézett az Önök kormányához és Románia parlamentjéhez.”

A levél tartalmával a jelenlévők egyetértettek, s ezzel a tüntetés véget is ért.

Balassa Zoltán, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”52327,52351,52343″}