53487

Idén 55 éve, hogy Nyitrán elindult a magyar pedagógusképzés. Ezt az évfordulót ünnepelték a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán április 30-án. Délelőtt az eddigi 4000-nél is több végzős közül mintegy 150 egykori nyitrai hallgató vette át aranydiplomáját, délután pedig a kitüntetetteké volt a főszerep.

Közhelyes tudás, hogy a sikeres társadalmak alappillére a jól működő oktatási rendszer. Azt viszont mintha egyre inkább elfelejtenénk, hogy egy iskola nívóját a pedagógusai határozzák meg. Nincs az a technikai felszereltség, ami pótolni tudná a pedagógus személyes kisugárzását és szakmai tudását, a tanárok társadalmon belüli presztízsvesztése mégis egyre fokozódik. Ezért kiemelten fontosak azok a pillanatok, amikor a közösség a pedagógusok munkája előtt tiszteleg.

A pénteki nyitrai ünnepség is egy ilyen pillanat volt. A délelőtt folyamán azok vehették át aranydiplomájukat, aki 1963-ban tanítói, illetve 1964-ben és 1965-ben tanítói vagy tanári oklevelet szereztek a nyitrai Pedagógiai Karon. Az ünnepség bensőséges hangulatban zajlott le.
Az ünnepelt pedagógusokat Dr. Komzsík Attila, a KETK dékánja köszöntötte, az aranydiplomák átadása után pedig László Béla egyetemi tanár, a KETK alapító dékánja méltatta munkásságukat, kitérve a szlovákiai magyar társadalomban betöltött szerepükre is. Az ünnepség fényét nemcsak a Nagy Denisza és Tóth Katalin által előadott zoboralji népdalok emelték, hanem két aranydiplomás szavalata is. Trevalecz László saját versét adta elő, László Árpád pedig Ady Endre Üzenet egykori iskolámba című versének elszavalásával járult hozzá az ünnepi hangulathoz.
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Dr. Harmati Zsolt, Magyarország szlovákiai nagykövetségének tanácsosa is.

A délutáni ülésen a Közép-európai Tanulmányok Kara partnerintézményeivel és a szlovákiai magyar köz- és kulturális élet képviselőivel ünnepelt együtt. Az ünnepség keretén belül az 55 éves nyitrai magyar pedagógusképzés meghatározó tanárszemélyiségei közül hárman részesültek kitüntetésben: Dr. László Béla, Dr. Szeberényi Zoltán és Zsakay Erzsébet.

Ezt követően Dr. Komzsík Attila, a Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja, az egyetem jó hírének öregbítéséért, illetve a szlovákiai magyar oktatásügy területén folytatott kiemelkedő tevékenységért az elmúlt 55 év végzősei közül kari díszérmét és elismerő oklevelet adományozott Ádám Zitának, Csicsay Alajosnak, Horváth Gézának, Pénzes Istvánnak in memoriam, Sidó Zoltánnak in memoriam, Stirber Lajosnak, Szanyi Máriának, Szarka Gyulának, Szarka Tamásnak és a Juhász Gyula Ifjúsági Klubnak. A kar dékánja ünnepi beszédében nemcsak a háború utáni első pedagógusnemzedékek közösségi megtartó erejét méltatta, hanem a magyar pedagógusképzésnek otthont adó egyetem intézményi felelősségére is figyelmeztetett.

A rendezvényen felszólalt Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Czimbalmosné Molnár Éva és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem rektora, Ľubomír Zelenický is. Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke és Bugár Béla, a Híd elnöke is megtisztelte jelenlétével az ünnepi ülést.

Felvidék.ma
Az átadás pillanataKöszöntőKözönség
{iarelatednews articleid=”53241,52857,52711″}