53776

„A Magnificat gyermekkar húsz éve áll Isten dicsőítésének szolgálatában” – olvasom honlapunkon. Azt is megemlítik a részletes beszámolóban, hogy „A gyermekkart 1995-ben Kiss Ferenc zenetanár alapította Csáky Károly igazgató és Bíróczi István ösztönzésére”. Az évfordulóról onnan is tudok, hogy az Ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskolától, mint A régi Emléksorok egyikeegykori igazgató, meghívót is kaptam eme szép eseményre. Sajnos, érzelmi okoknál fogva nem volt lelki erőm, hogy részt vegyek azon. Ezúton is szívből gratulálok azonban az intézménynek, a kórus mai karnagyának, Wollent Andreának s minden szívből éneklő régi és mai tagjának. Remélem, nem leszek ünneprontó, ha az immár kultúrtöneti esemény pontosítása végett néhány dolgot emlékeimből felidézek.

Az Fegyverneki Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Alapiskola énekkara nem 1995-ben, hanem az intézmény alapításának évében, 1992-ben alakult. Mégpedig úgy, hogy szorgalmazásomra és nem kis erőfeszítésemre Kiss Ferenc alsó tagozat- és zeneszakos pedagógus hozzákezdett a karéneklés megszervezéséhez. Munkájában aztán segítette őt a hasonló képesítéssel rendelkező Bodonyi Erzsébet és az immár megboldogult Krajčír Marianna. Kegyelettel kell itt megemlítenem az ugyancsak megboldogult Csáky Júliát is, aki már a tanévnyitó előtt összehívta az intézménybe íratott, általa ismert jó hangú énekes diákokat, hogy az iskolaszentelőn Mária-énekekkel fogadják a püspök atyát, Tóth Domonkost, a szülőket is a vendégeket. Ö volt az, aki az énekkar első „ruháit”, az „FF” (Fegyverneki Ferenc) monogramos kék gallérokat is elkészíttette.

Igazgatóként iskolai programunkban kiemelt szerepet szántam a zenei nevelésnek. Ezt a tárgyat mindenütt szakember oktatta; az 1995-ben beindult nyolcosztályos gimnáziumban pedig végig szerepelt volna a zenei nevelés, és órakeretet biztosítottunk volna a karéneklésre. Hogy az énekléshez diákoknak, tanároknak, szülőknek kedvet csináljunk, több kiváló zeneművészt is meghívtunk köreinkbe. Így lépett fel már az első közös szülői értekezleten, 1992. szeptember 25-én Budai Ilona budapesti népdalénekes Elindultam világ útján című műsorával. Közben járt körünkben Fogarassi Béla balassagyarmati gitárművész is. A második tanév közös szülői értekezletén Szvorák Katalin népdalénekes és Sáringer Kálmán népi hangszerszólista lépett fel.

A karéneklésre toborzott diákok már az első évben énekkarként tudtak fellépni, azaz több szólamban énekeltek. Ott voltak az iskola karácsonyi műsorán, és tájolni jártak a színjátszókkal együtt, akikkel bemutatkoztak Ipolyvisken, Tesmagon, Egegen, Nagytúron és más falvakban is. 1993. április 7-én azon az ünnepségen is felléptek, melyet a Széchenyi István tiszteletére, az iskola falán leleplezett emléktábla állítása alkalmából szervezetek. Ezen jelent volt Az  iskola diákjai már a szentelésen is szépen énekeltekFrantišek Mikloško szlovák parlamenti képviselő és Kálmán Attila magyar művelődési államtitkár is. (Csak megjegyzem, hogy az iskola évkönyvében ez tévesen az 1993/94-es tanév eseményeinél szerepel.) 1994. május 16-án az énekkar Dabas-Sáriban, a Szent János Általános Iskola zászlószentelési és iskolaavatási ünnepségén is részt vett, a nagyközség Szent János szobránál pedig szép önálló műsorával aratott nagy közönségsikert. Ugyanebben a hónapban a Bartók Béla Zenei Találkozó országos rendezvényén is részt vett Ipolyságon, ahol az énekkart Bodonyi Erzsébet vezényelte.
Az énekkar természetesen Wollent Andrea karmestersége alatt vett még nagyobb lendületet, s ért el országos sikereket, illetve előkelő minősítéseket. Igazgatóként nagyon örültem annak, hogy felvettem őt, hisz a Nyitrai Konstantín Egyetem illetékeseivel folytatott beszélgetésemkor csupa jó véleményt és dicséretet kaptam tehetséges végzettjükről.

Úgy gondolom, eme kis adalékkal nem teszek rosszat, hisz kár lenne a nagy nevű énekkar történetet akár a fentiA 2012-es évkönyv is említi az indulást csekélységekkel is megrövidíteni. Az intézmény megalakulásának 20. évfordulójára kiadott jubileumi évkönyvben (2012) különben is azt olvassuk, hogy „Az iskola alapításakor Kiss Ferenc tanító úr vezetésével alakult meg az énekkar, 1996-tól kisebb megszakításokkal Wollent Andrea a kórus vezetője, segítője Gódor Beáta, Nozdrovicky Beatrix egy évig, Gaučik Baláž Sabina, iskolánk volt diákja két évig vezette a kórust.” (Mellesleg azt is meg kell jegyeznünk, hogy Jusztin Czaudt Éva irányításával működött az iskola Búzavirág leány népi éneklőcsoportja is.)

Az intézmény énekkari mozgalmáról egyébként hírt adott az általam írt Iskolai Emléksorok III. című kiadványunk is, melyben – az 1993/94-es tanévet összefoglalva – ez olvasható: „Kiss Ferenec karnagy vezetésével az iskola megalakulása óta rendszeresen tevékenykedik énekkarunk. Újabban Bodonyi Erzsébet és Krajčír Marianna pedagógusok is segítették a karmestert. Vegyeskarunk valamennyi iskolai rendezvényen fellép. Ezenkívül szerepeltek a március 15-iki ünnepségeken, a Fatimai Kegyszobor ipolysági fogadásán, az Országos Bartók Béla Zenei Találkozón, Dabas-Sáriában stb.” A kiadvány képet is közül a dabasi fellépésről. Még egyszer gratulálok a palásti iskola nyugdíjasaként is mindazoknak, akiknek köszönhető e kórus sikeres ténykedése.

Csáky Károly, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”53710″}