54051

A rozsnyói püspökség, a tornai római katolikus plébánia és a szádudvarnoki önkormányzat összefogása révén 2011. szeptember 4-én ünnepélyesen megnyitotta kapuit a rozsnyói egyházmegye első magyar tannyelvű katolikus kisiskolája. Az öt tanulóval induló hiánypótló kisiskolát mustármagnyi reménységgel nyitották meg egy olyan faluban, ahol 1945 óta nem volt magyar tannyelvű iskola. Ma 26 diák látogatja az intézményt.

2015. május 29-én a Szent István Király ereklyéi átvitele ünnepét megelőző napon az iskola diákjai és tantestülete Juhász Attila plébános vezetésével lelki napot tartott. Az ünnepi szentmisét Gábor Bertalan szepsi esperes plébános celebrálta, aki erre a nem mindennapi eseményre elhozta Makrancról az első szent magyar család ereklyéjét.

A szentmise kezdetén Köteles Anikó, a szádudvarnoki Szent István Király Alapiskola igazgatónője, Nagy István, a szepsi Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény igazgatója, Juhász Attila, tornai plébános és Gábor Bertalan, szepsi esperes – plébános a kölcsönös támogatás és segítségnyújtás jeleként közös memorandumot írtak alá.

A hívek könyörgésében a jelenlevők nemzedékünk családjaiért imádkoztak. Az ünnepségen megjelentek a szepsi, a buzitai, a péderi magyar tannyelvű iskolák diák-, és pedagógus küldöttségei, valamint Simkó Csaba, a helyi önkormányzat polgármestere, aki együtt örült a megjelentekkel, hogy az iskolaalapítással nemcsak sokak régi álma és vágya teljesült, de megadatott egy újabb lehetőség, elkötelezetten eleget tenni napjaink feladatának: „Óvni a templomot, menteni az iskolát, s nyelvünket, földjeinket, tűzön-vízen át”.

GB, Felvidék.ma
Ünnepélyes aláírásOsztályterembenÜnnepélyes aláírás {iarelatednews articleid=”43009,53506,53428,53396,53184,52656,52316,51030″}