53816

Bemutatták az Ung vármegye leírása című kötetet Nagykaposon. Bél Mátyás latin művének magyar nyelvű fordítását elsőként a nagykaposi közönség ismerhette meg május 16-án a Magyar Közösségi Házban.

A 18. századi magyar tudomány kiemelkedő alakja, Bél Mátyás, evangélikus lelkész, történelem- és földrajztudós, író Ung-vármegyéről szóló latin művének magyar fordítását Nagykaposon mutatták be először. Az ünnepélyes keretek között megtartott rendezvényt Gabri Rudolf, a Magyar Közösségi Ház vezetője nyitotta meg. Mint elmondta, a kötet megjelentetésének ötlete az Ung megyei származású Herczegh Géza jogtudóstól és a nagykaposi Géczi Lajos tanártól származik. Ők határozták el először, hogy magyarra fordíttatják Bél Mátyás Notitia Hungariae novae historicogeographica című latinul megírt művének azon részét, ami Ung vármegyével foglalkozik. Az ötletgazdák alkalmas szakemberek híján nem tudták lefordíttatni a magas szintű latin szöveget, s azóta sajnos már nincsenek közöttünk, de a tervük mégis megvalósult. Herczegh Géza özvegye, Herczeghné Petneházy Melinda a Herczegh Károly Alapítvány közreműködésével felvállalta a kiadvány elkészítését. A könyv előszavát Herczeghné Petneházy Melinda kérésére Duray Miklós írta, aki a nagykaposi bemutatón köszöntőt is mondott.

Duray Miklós beszédében hangsúlyozta, hogy Bél Mátyás korának egyik legtekintélyesebb hungarus-tudatú személyisége volt, akinek a tudományos munkássága akár a 21. századi igények között is megállja a helyét. Duray szerint Bél Mátyás tudósi minősége mellett emberi magatartása is kiemelkedő volt, hiszen egész életművéből kisugárzik a hazáját és annak népét végtelenül szerető ember képe. A vármegyét lakó népek leírásánál Bél Mátyás például így vélekedik művében: „A magyaroknak jobb a jelleme, és összhangban élnek a saját természetükkel… Tiszta nyelven beszélnek, amely felidéz valamit a régi egyszerűségből. Magyar szokások szerint élnek, azaz egyszerűen, azonban idegenkednek attól a felvett képmutatástól, ami nemzetünk körében már szélesen elterjedt…” Ez a gondolatsor akár válaszként is tekinthető a tudós nemzeti azonosságával kapcsolatos kétségekre, tette hozzá Duray.

KönyvekA Herczegh Károly Alapítvány szervezésében megvalósuló rendezvényen részt vett Herczeghné Petneházy Melinda, valamint Láng Józsefné, a kötetet megjelentető Argumentum kiadó igazgatójának felesége. A kötet részletes ismertetését a fordítók, egyben a bevezetők és a tárgyi jegyzetek szerzői, Benei Bernadett és Tóth Gergely, az MTA Történettudományi Intézete két munkatársa végezte el, akik idézetekkel, felolvasásokkal színesítve mutatták be nagy vonalakban a mű tartalmát. Mint elhangzott, az Ung-vármegye leírása című kötetből az olvasó ismereteket szerezhet a vármegye természetéről és kedvező adottságairól, járásairól és azok városairól, falvairól, a térség lakosairól és elöljáróiról.

Duray Miklós a kiadványhoz írt Előszóban ezt írja: „Bél Mátyás »Magyarország leírásának« hatalmas munkájából minden csodálatos észrevételén és sok esetben máig helytálló megállapításán túl mégis a módszertana a leginkább időtálló. Azt természetesnek és hagyományosnak kell tekinteni, hogy idézi a témával kapcsolatos korábbi műveket. A legsajátosabb hozzájárulása ismeretvilágunkhoz a helyismerete, ami szinte helyszíni beszámolóként (riportként) értelmezhető. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy pontos leírást ad a korabeli közigazgatási viszonyokról. Ung vármegyében a regionális jellemzéseken túl 194 településről ad hosszabb-rövidebb tájékoztatást.”
Az esemény során szavalatot mondott Fazekas Lídia, pedagógus, illetve fellépett a Nagykaposi Erdélyi János Vegyeskar.

Varga Tibor, Felvidék.ma
Duray MiklósÉnekkarKözönség