54431

A Visegrádi Négyek (Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország), valamint Románia és Bulgária illetékes államtitkárai területfejlesztési együttműködésről szóló nyilatkozatot írtak alá június 17-én, festői környezetben, Chopokon.

A cél az aláíró országok területfejlesztési politikájának összehangolása, a határ menti területek összehangolt fejlesztése. A régió – a Kárpát-medence – fejlesztése nem képzelhető el közös gondolkodás és együttműködés nélkül, így természetes, hogy a visegrádi együttműködés keretein kívül kell terjeszkedni: ezért is vett részt a chopoki találkozón Románia, Bulgária, illetve Ukrajna és Szerbia képviselője is. A V4-csoport a Kárpát-medence összehangolt fejlesztése érdekében szeretné közös céljait, fejlesztési elképzeléseit a jövőben is egyeztetni ezekkel az országokkal.

Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a szlovákiai találkozón kiemelte: a V4+ országok fejlesztéspolitikája akkor lesz igazán hatékony, ha megteremtjük az országok és területi szintek közötti együttműködés, érdekérvényesítés és a hálózatosodás lehetőségét. Mindezek biztosíthatják, hogy a vállalkozások megtalálják a helyüket az adott településeken, térségekben, és sikeresek legyenek a nemzetközi szintű versenyben is.

Közös területpolitikai érdekeink nemcsak a tágabb értelemben vett fejlesztéspolitikában és a gazdaságfejlesztésben, de a közlekedéspolitika, az energiapolitika, a biztonságpolitika és a környezetvédelem területén is azonosíthatók, ahol a területi szempontoknak ugyanúgy van létjogosultsága. A globális kihívások, mint az éghajlatváltozás, egyéb környezeti válságok, a demográfiai változások, a migráció, vagy az energiaellátás, energiabiztonság kérdései is összehangolt cselekvéseket kívánnak meg. Energiahálózataink és szállítási útvonalaink összekapcsolásával csökkenthetjük energiafüggőségünket, és elősegíthetjük térségeink emberi, kulturális, gazdasági és természeti erőforrásainak gazdaságosabb felhasználását.

A V4 területfejlesztési együttműködéssel kapcsolatban Magyarország fontos céljának tekinti, hogy elősegítse a kelet-közép-európai országok egységes fellépését, az együttműködés szorosabb kapcsolódását az EU szakpolitikáihoz, különös tekintettel az európai uniós fejlesztések döntő részét támogató kohéziós politikára, és azon belül is a területi kohézió célkitűzésének érvényesítésére.

Felvidék.ma, NGM
{iarelatednews articleid=”53997,49642,42519,46328″}