54873

Szlovákia lakosságának többsége (89 százalékuk) egy esetleges szlovákiai katasztrófa esetén segítséget várna az Európai Unió országaitól. Az emberek 77 százalékának véleménye szerint ugyanis Szlovákiának nem áll elegendő eszköz a rendelkezésére a nagy katasztrófák következményeinek felszámolására. A lakosság több mint háromnegyedének (77 százalék) véleménye szerint az EU koordinált együttműködése a katasztrófák esetén hatékonyabb lenne, mint az egyes országoké.

Mindez az Eurobarometer felméréséből derül ki, melynek célja az uniós tagállamok lakossága katasztrófavédelemhez való hozzáállását és ezzel kapcsolatos ismereteit volt hivatott felderíteni. A felmérésbe, melyre idén márciusban került sor, az unió 28 tagországából összesen 28 082-en kapcsolódtak be, ebből 1 008-an Szlovákiából. Szlovákiában a TNS Slovakia ügynökség végezte az adatgyűjtést.

A felmérésből az is kiderült, hogy Szlovákiában az emberek 85 százalékának az a meggyőződése, hogy a természeti, vagy ember által okozott katasztrófák negatív hatással lennének az ország gazdasági helyzetére. Ugyanakkor a többség (60 százalék) úgy véli, hogy Szlovákia nem tesz meg mindent a katasztrófák megelőzése, illetve az arra való felkészülés érdekében. Az Európai Unió többi tagországa közül ezen a téren Olaszországban, Bulgáriában és Görögországban a legrosszabb a helyzet, a legjobb pedig Ausztriában, Hollandiában és Dániában.

A szlovákiai megkérdezettek alig több mint egyharmada (36 százalékuk) állítja, hogy tájékoztatva van a régióját fenyegető esetleges katasztrófaveszélyről. A felmérés szerint az unió többi tagországához viszonyítva Szlovákia és Spanyolország lakossága érzi magát a legkevésbé tájékoztatva. A legtájékozottabbnak viszont a szlovének (81 százalék) és a románok (77 százalék) vélik magukat.

„Az európaiak túlnyomó többségének meggyőződése szerint nagy katasztrófák esetén a katasztrófavédelmet európai összefogással kéne megoldani”  – kommentálta a felmérés eredményét Dušan Chrenek, az Európai Bizottság szlovákiai képviseletének vezetője. Véleménye szerint az Európai Bizottság a továbbiakban is aktív szerepet fog betölteni ezen a téren.

„Nemcsak az eseményekre való gyors reagálási képességet kívánjuk megerősíteni, nagyobb figyelmet fordítunk a megelőzésre is. Az Európai Bizottság ezért közös gyakorlatokat és edzéseket tart, szakértőket cserél, intézkedéseket foganatosít a katasztrófák megelőzésére, s válsághelyzet esetén koordinálja a mentőcsapatok munkáját, továbbá az anyagi és pénzügyi segítségnyújtást” – tette hozzá Chrenek.

A felmérésből kiderült továbbá, hogy a szlovákoknak mindössze 28 százaléka véli, hogy tájékoztatva van a más uniós tagországokba történő kiutazás esetén felmerülő katasztrófaveszélyekről. A legtájékozottabbnak a dánok (58 százalék), a legkevésbé tájékozottaknak a németek (18 százalék), a bolgárok és az olaszok (19-19 százalék) érzik magukat. Az unión belüli katasztrófavédelemről a szlovákok többsége (63 százalékuk) a tévéből, 50 százalékuk az internetről, 32 százalékuk a rádióból, 31 százalékuk a sajtóból, 25 százalékuk pedig a szociális hálóról szeretne információkhoz jutni.

A TASR nyomán nzs, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”40171,38574,29190,24764″}