55276

Az uniós szociális alapból a Humán Erőforrások Operatív Program révén a 2014 – 2020-as programozási időszakban Szlovákia 450 millió eurót fordíthat a romák felzárkóztatására.

Készült egy 150 jelentős roma lakosságú települést tartalmazó lista is, s a rajta szereplők között, segítségnyújtás gyanánt 164 millió eurót osztanak szét. Sokak szerint meglepő, hogy hiányzik a listáról több, komoly problémákkal küzdő község, köztük két dél-szlovákiai: Rimaszécs és Szepsi is.

Peter Pollák romaügyi kormánybiztos, aki fő szerepet játszott a lista összeállításánál, elutasítja a részrehajlást, a 2013-as Szlovákiai Roma Atlaszra hivatkozik, ennek alapján döntöttek. Úgy véli, oda megy majd pénz, ahol a legnagyobb szükség van rá. S hogy miért csak 150 település? Pollák a rendelkezésre álló források szűkösségével magyarázkodik, ezért nem lehetett további településeket csatlakoztatni „Az egy csomagot mindenkinek”címszóval induló segítségnyújtási programhoz, melyet döntő jelentőségűnek tart. A maradék több mint 330 millióból is pályázhatnak az önkormányzatok a helyi roma közösség problémáinak kezelésére.

„A szlovákiai romák integrációjában való jelentős előrelépés kulcskérdései a 2014-2020-as programozási időszakban a művelődés, a foglalkoztatottság, az egészség, a lakhatás lesznek, de a pénzügyi felzárkóztatás és a diszkriminációmentesség is a többségi társadalom vonatkozásában” – fogalmazta meg honlapján a kormánybiztos. Mindehhez a kiindulási dokumentum a kormány 2020-ig lefektetett roma stratégiája, mely alapján készült el a jelenleg a belügyi tárcán belüli egyeztetésen lévő Take Away Nemzeti Projekt, amely aprópénzre váltja az idevonatkozó operatív programot. Roma asszisztensek, szociális terepmunkát végzők alkalmazása, oktatási-szakképzési programok indítása a roma közösségeken belül – többek között ezeken a területeken lehet majd felhasználni az uniós pénzeket, beleértve az említett 164 millió eurót is, sőt telkek tulajdonjogi rendezése is fedezhető belőle.

Az előző romaügyi kormánybiztos, Miroslav Pollák szerint olyan értelemben nem jutunk előbbre az újabb projekttel, hogy az nem veszi figyelembe az egyes települések sajátosságait, a különbözőségeket. Mert bőven akadnak eltérések a roma lakossággal bíró községek között is. „A különbségek egyrészt a többséggel való együttélésben, a polgármesterek hozzáállásában, a lakhatási körülményekben, egészségügyi vonatkozásban, de még ivóvíz-ellátásban is megnyilvánulnak”. Elmondta, számára nem egyértelmű 150 település kiválasztása sem. Ő hívta fel a figyelmet rá, hogy Rimaszécs és Szepsi sem kerültek fel a listára.

lista ITT>>> tekinthető meg.

BA, Felvidék.ma