55273

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház életére nézve kiemelkedő fontosságú találkozó volt, amikor Magyarország Országgyűlésének elnöke, dr. Kövér László látogatott el Komáromba.

Kövér Lászlót elkísérte Czimbalmosné Molnár Éva pozsonyi nagykövetasszony, dr. Veress László kabinetfőnök és Szilágyi Zoltán sajtófőnök július 8-án, mielőtt a Martosi Szabadegyetem megnyitóra mentek.

“A munkaebéd során egyházunk vezetőségének lehetősége volt arra, hogy életünkről, szolgálatunk öröméről de egyben gondjairól is tájékoztassa az elnök urat. A kötetlen és nagyon sok témát érintő, jó hangulatú egyeztetés az előre tervezettnél egy órával hosszabbra sikerült.
Dr. Kövér László elnök úr megköszönte egyházunk szolgálatát, és ígéretet tett arra nézve, hogy támogatja közösségünket közös céljaink megvalósítása érdekében.
Református egyházunk részéről Fazekas László püspök, Fekete Vince főgondnok, Géresi Róbert püspökhelyettes és Molnár Sándor zsinati főtanácsos vett részt a megbeszélésen” – számolt be a találkozóról a reformata.sk.

reformata.sk/Felvidék.ma