56344

A konferencia z európai nyelvi sokszínűség kérdéseit tárgyalta különféle – jogi, nyelvpolitikai, média-, oktatási stb. – szempontokból, számos neves magyar és külföldi szakértő részvételével. Felvidékről részt vett Bara Zoltán, a Pons Danubii EGTC igazgatója Komáromból, Bilász Boglárka, a Pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék PhD hallgatója, a S(z)lomarát Polgári Társulás egyik alapítója, és Hefty Angéla gyógypedagógus Pozsonyból.

Az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontja a nemzetközi Mercator-hálózat tagjaként a Mercator LEARNMe projekt lezárása alkalmából nemzetközi konferenciát rendezett „Mindennapi Többnyelvűség, Fenntartható Nyelvi Sokszínűség és Többnyelvű Bevonódás – kisebbségi nyelvek kutatása, oktatási gyakorlat és politika: a módszertan, tanulás és bevett fogalmak újraértelmezése” címmel 2015. szeptember 18-19-én Budapesten.

A kétnapos konferencia a radikális átalakulásban lévő európai nyelvi sokféleség témájával foglalkozott, számos kiemelkedő nemzetközi és hazai szakértő részvételével, segítve az Unió regionális és kisebbségi nyelvei megtartásának és megerősítésének újszerű, alulról felfelé irányuló, az érintett közösségek bevonásával történő újragondolását.

A rendezvény, amelynek megnyitóján többek között Navracsics Tibor, az Európai Bizottság biztosa, Kósa Ádám európai parlamenti képviselő és Lovász László, az MTA elnöke is részt vettek, kiváló lehetőséget kínált a találkozásra és párbeszédre a magyar, regionális és EU-s kutatók, politikusok, a gyakorlati szakemberek és az érintett közösségek tagjai között, és arra, hogy a nyelvi sokszínűség jogi, nyelvpolitikai, médiabeli aspektusai a legtágabb értelemben vett oktatás, tanulás, valamint a tudáshoz való hozzáférés mentén tematizálódjanak.

A konferencián a kelet-közép-európai régió specifikus társadalmi kérdései és jó gyakorlatai is megjelentek, többek között bemutatásra került a magyar jelnyelvvel foglalkozó JelEsély projekt is.
A rendezvény azt a lényeges üzenetet kívánta közvetíteni, miszerint Európa nyelvi sokszínűsége hosszú távon csak a tudás- és kompetenciacsere új nézőpontjainak és formáinak, szereplőinek figyelembevételével és a politika, jogalkotás, kutatás, oktatás szakemberein túl az érintett közösségek átalakuló szerepeinek, alulról szerveződő jó gyakorlatainak aktív bevonásával tartható fenn.

Hámori Ágnes, Felvidék.ma
A szerző a MTA NYTI / JelEsély Projekt szakmaivezető-helyettese