56807

Bár Szlovákia komplex jogi és intézményes rendszerrel rendelkezik az emberi jogok védelmét illetően, bizonyos jelenségek, például a helyi szinten megnyilvánuló romaellenes kijelentések aggodalomra adnak okot. Áll az Európa Tanács emberjogi biztosa, Nils Muižnieks által készített jelentésben. Az emberjogi biztos június 15-19-e közt tett látogatást Szlovákiában.

A biztos egyúttal felszólította Szlovákiát, hogy szenteljen nagyobb figyelmet a bűnüldöző szervek továbbképzésére olyan értelemben, hogy azok képesek legyenek felismerni, hatékonyan kivizsgálni és büntetni a gyűlölet-bűncselekményeket.

Az emberjogi biztos kíséretével együtt Kassára és Pozsonyba látogatott el. Itt tartózkodása ideje alatt beszélgetéseket folytatott az államigazgatási hivatalok és az emberjogi civil szervezetek képviselőivel. Értékelő jelentése ajánlásokat is tartalmaz, amelyek elsősorban az emberi jogok gyakorlatba való bevezetésére irányuló szisztematikus munkára, illetve a diszkriminációellenes intézkedésekre irányulnak.

A biztos szerint a februárban jóváhagyott Nemzeti stratégia az emberi jogok védelmére és előmozdítására fontos lépést jelent az emberi jogok védelmének átgondolt és következetes megközelítése terén. A biztos megelégedéssel állapította meg továbbá, hogy Szlovákia a kínzás elleni ENSZ-egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének, illetve az Európa Tanács nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezményének (Isztambuli egyezmény) ratifikálását fontolgatja.

A biztos szerint pozitívan értékelhető az ombudsmani hivatal tevékenysége is, amely elsősorban a nyugtalanságra okot adó emberjogi ügyekre hívja fel a figyelmet. Sajnálatának adott hangot azonban azt illetően, hogy ez a munka nem minden esetben talál a hivatalok támogatására.

Muižnieks szerint pozitívumnak számít az is, hogy az emberjogi nemzeti stratégia egyik prioritását képezi az oktatás színvonalának javítása is az emberjogi kérdések terén. Az azonban nyugtalanítja az emberjogi biztost, hogy az iskolákban jelenleg nem nyújtanak elegendő ismeretet ahhoz, hogy a gyerekek képesek legyenek értékelni a különbözőséget, és küzdeni a diszkrimináció és az erőszak mindennemű formája ellen.

A biztos szerint Szlovákia jó és komplex törvényi kerettel rendelkezik a diszkrimináció elleni védelemre, ám a védelem szintje az egyes területeken, beleértve a nemek közötti esélyegyenlőséget is, különböző.

Az emberjogi biztost legfőképpen a helyi szinteken észlelt romaellenes gyűlöletkeltő megnyilvánulások aggasztották. Muižnieks szerint komoly aggodalomra adnak okot a roma településeken történő rendőri beavatkozások során a túlzott erő alkalmazására vonatkozó gyakori vádak, valamint az ilyen esetek túlságosan lassú kivizsgálása, illetve a kivizsgálás megszakítása.

A biztos felszólította a hatóságokat, garantálják, hogy a rendőrök általi bántalmazásra vonatkozó valamennyi vádat, nem kizárva az állítólagos rasszista indítékot sem, gyorsan és hatékonyan kivizsgálják, s hogy az elkövetőket megbüntetik. Hasznos lépés lenne ebben az irányban, ha létrehoznának egy független mechanizmust, amely ezekkel a panaszokkal, illetve a bűnüldöző szervek magatartásával foglalkozna.

Mélységesen aggasztja a biztos továbbá a roma gyerekek huzamos ideje tartó szegregációja is az oktatási intézményekben, illetve a túl korai iskolaelhagyás magas előfordulási száma. Üdvözölte azokat a kísérleti projektek és a nemrégiben elfogadott jogalkotási javaslatokat, amelyek célja, hogy megakadályozzák a roma gyermekek speciális iskolákban való elhelyezését – sürgette azonban a hatóságokat, hogy fogadják el az integrációs oktatási politikát, és hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a roma gyerekek elszigeteltségének enyhítéséhez az iskolákban.

A biztos a jelentésében arról is ír, hogy hiányzik a romák megfelelő lakhatása, és aggasztónak nevezte a nem roma településektől elkülönített roma települések meglétét is. A biztos szerint a hatóságoknak lépéseket kellene tenniük a romák nagy számban történő túl gyakori kilakoltatásának elkerülése érdekében is az illegális romatelepekről anélkül, hogy megfelelő alternatív elhelyezést biztosítanának a számukra.

dé, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”56550,56491,55393,55227,55276″}