56505

Ünnepélyes keretek között felavatták szeptember 22-én a somorjai intézmény névadójának, Madách Imrének a mellszobrát. A szoboravatáson a tanári kar és a növendékek mellett részt vett Kovács László, volt igazgató is.

A fellépő diákok részletet adtak elő Az ember tragédiája utolsó színéből, ismertették a szerző életútját, illetve összefoglalták az alma mater történetét. A jelenlevők a beszámolóból megtudhatták, hogy a gimnázium jogelődje az 1954/55-ös tanévtől működő, érettségi vizsgával végződő Magyar Tanítási Nyelvű Tizenegyéves Középiskola volt. A későbbiekben sok változáson átment intézmény 1970-ben nyerte el a gimnáziumi minősítést, 1983-ban pedig a jelenlegi Napos utcai épületébe költözött. Madách Imre nevét 2005-ben, fennállásának ötvenedik évfordulóján vette fel. Az iskola hatvanéves múltjának ismertetését követően Trencsík János igazgató úr leleplezte Mag Gyula szobrászművész alkotását. A szoboravató ünnepség méltó lezárásáról a Kor-Zár verséneklő együttes két tagja, Zsapka Attila és Sipos Dávid gondoskodott, akik kiegészülve a Kormorán zenekar frontemberével, Vadkerti Imrével színvonalas produkcióval szórakoztatták a közönséget.

Mint fentebb már említettük, Somorján az 1954/55-ös tanévben szeptember elsején nyílt meg két osztállyal az első olyan középiskola, amelyben a tanulók 11 osztály elvégzése után érettségi vizsgát tehettek. Az iskolába ekkor 46 kilencedikes, 36 tizedikes tanuló járt. A tizedikesek a középiskola első évfolyamát még Dunaszerdahelyen végezték.

Az intézmény a polgári iskola épületében működött, első igazgatója Mircz Károly volt. Az első tanárok: Mirtz Károly, Husvéth Mária, Horváth Imre, Hideghéty Jolán, Hervay Mária, Kindernay Ede, Mitterhauser Richárd, Horváth Sarolta, Kulacs Gertrúd, Csémy Ida.
1955-től 1957-ig Horváth Imre volt az iskola igazgatója, irányításával az iskola tekintélyt vívott ki magának, s a Felső-Csallóköz elismert oktatási intézménye lett.

Az első osztály 1956-ban érettségizett matematikából, szlovákból, oroszból és egy választható tantárgyból.
1957-ben lett az iskola igazgatója Koday Lajos, s az igazgatói tisztet egészen 1965-ig ő töltötte be. Ez idő alatt 10 osztályban 118 tanuló szerzett érettségi bizonyítványt.

Az oktatás az 1959/60-as iskolai évig folyt a tizenegyéves középiskolák tanterve szerint.
1959-ben épült fel a 23 tantermes, szaktantermekkel, tornateremmel ellátott új iskola, amely hosszú ideig megfelelt az igényeknek. A tanulók létszáma a hetvenes években jelentősen megnövekedett, így szükségmegoldásként az udvaron emelt épületekben is folyt a tanítás.

(A képek kattintással nagyíthatók!)
A gimnázium szavalóiMag Gyula Szobrászművész alkotása

Horváth László, Méry János, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”56323″}