57200

Ennek a barnulásnak legalább két területen találjuk meg a kézzelfogható jeleit. Az első a valódi barnulás: a beáramló háborús menekültek és gazdasági migránsok nagy többségének bőrszíne a barna sokszínű árnyalatait vette fel az elmúlt négy-öt évben. A másik barnulás pedig egy szellemi: csúszunk le egy xenofób, homofób, idegengyűlölő, fasiszta és antiszemita térbe. Történelmileg hasonlóba, mint a weimari Németország csúszott a múlt század húszas-harmincas éveiben. Oda, ahova az első valódi barnulás nélkül talán nem csúsznánk le soha!

Az ilyen „barnulásoknak” megvannak az okai, számtalan esemény és helyzet „véletlenszerű együttállásából és egybeeséséből” keletkeznek. Az ökológiai lábnyomunktól kezdve a helyi hatalmasságok visszaélésein keresztül az európai jólét és önzés megteremtésén át a petrodollár és az USA hanyatlásáig, valamint a világ népességének rohamos növekedéséig (ma már több, mint hétmilliárd ember él a Földön). Ide tartozik az az ambíció is, amellyel az USA a világcsendőr szerepéről nemhogy nem tud lemondani, de még erősíteni is akarja azt. Oroszország és Kína szerepét – mivel a jelenlegi helyzet előidézésében talán kevésbé érintettek – most próbáljuk mellőzni (a cikk terjedelmi okai miatt is).

Az egyik vagy másik barnulás sem jó nekünk! Az első, amelyet Thomas P. M. Barret, amerikai katonai stratéga és a testületi pénzügyi oligarchia képviselője így jellemzett: “…A végső célunk a földgolyó összes országának homogenizációja. Ezt a rasszok és etnikumok keverésével kell elérni, hogy a cél egy világosbarna rassz keletkezése legyen Európában. Ezért Európának évente 1,5 millió migránst kell befogadnia a harmadik világból. Az eredmény pedig egy átlagos 90-es IQ-val rendelkező tömeg lesz, amely elég ostoba ahhoz, hogy ezt megértse, de elég intelligens, hogy dolgozzon…”. Az európai fehér ember pedig – így okkal feltételezhetjük – majd magától kihal. Ez már rasszizmus a javából (állami segédlettel)!

Az USA védeni szándékozik eddigi gazdasági eredményeit és jólétéről, valamint profitja csökkenéséről (amit az egész világ akarva-akaratlanul „szponzorál”) lemondani nem akar és nem is fog (ehhez túl multikulturális). Úgy néz ki, hogy az egész cirkusz nem más, mint az amerikai gazdaság és a dollár megmentésére tett kísérlet – mindenáron! Az új világrend ( NWO) tervezői így megszabadulnak egy gyengülő, szaporodni képtelen de intelektuálisan még mindig erős Európától, mint az USA potenciális konkurrensétől. Erre pedig megvannak az eszközei, mert 1976 óta kibocsáthat akármennyi fedezetlen dollárt és katonailag ott avatkozik be, ahol csak akar, előállítva ezzel a már ma is katonai precizitással szervezett migráció „fontos és elengedhetetlen” feltételeit, t.k. a logisztikát és az invázió finanszírozását több milliárd dollárral… Erre segít rá Soros György is, aki nyíltan kimondta, hogy az általa is pénzelt migrációval Európa „megmentése” a cél. Ez pedig már az új amerikai fasizmus és rasszizmus jelei (bármennyire is a „demokrácia” címszó alatt történik).

Az ilyen célokra pedig az USA mindig megtalálja a vazallusokat, akik önként, dalolva, ill. kemény kényszerítő hatások alatt állnak csatasorba saját népük, országuk, Európa tönkretételéhez. Elég csak betekinteni a készülő Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Egyezmény (TTIP) tárgyalási hátterébe, az Európára rákényszerítendő feltételekre és máris tisztul az összkép. Angela Merkel és kormánytagjai lehallgatása az USA titkosszolgálata által, majd a francia csúcsvezetők közös lehallgatása a német és az amerikai titkosszolgálatok részéről tanúskodik valamiről. A washingtoni szociálmérnökök és génmanipulátorok, valamint az új testületi fasiszták azzal számolnak, hogy a bevándorlók nagy része dolgozni nem fog, hogy a fehér európaiakra hallgatni nem fognak és helyi, valamint európai polgárháborúk kirobbantására is készek.

Ezzel tönkremegy Európa, amit megint majd az USA egy új „Marshall- segélye” fog feléleszteni – ha lesz egyáltalán mit. Ezután már csak a profit kivitelét kell megszervezni, miután a nemzetközi pénzügyi hatalom megszerezte a világhatalmat. Ezt a pénzügyi világhatalmat Európa „barnuló” része általában a zsidósággal asszociálja.

Míg bármilyen vád érne, el kell nyomatékosan mondani, hogy itt nem a zsidókról van szó! Ott vannak pl. a brunei szultánok, az indonéz hercegek, az arab olajsejkek, valamint az orosz milliárdosok képviselői és a Wall Street, valamint a London City képviselői és bankárai is. Boros Imre közgazdász szerint ez egy falka, amely mindig a pillanatnyi szükségletek szerint segíti egymást – nincs kötött struktúrája. Ez azzal is magyarázható, hogy a mindenkori (világ)politikának a népszerüség megtartásához, sőt – növeléséhez mindig pénzre van szüksége, amit a vázolt csoportosuláson kívül más nem nagyon tud nyújtani. Lásd Hellénország esetét Tsiprasszal…

Zárszóként mit is lehetne leírni? Megszületőben van egy új totalitás: az euroatlanti. Ez a kommunizmus százötven évvel, majd a fasizmus száz évvel és a neoliberalizmus ötven évvel ezelőtti megjelenése után szinte törvényszerűnek tűnik! De nem kellene annak lennie, ha a kétszeresen is barnuló Európában a „buta fehér európai ember” egy kicsit gondolkodna meg cselekedne is.
Kertész Imre Nobel-díjas író (aki amúgy zsidó származásúnak tartja magát) így fogalmaz: „…arról volna szó, ahogyan a muzulmánok elárasztják, s majd birtokukba veszik, magyarán elpusztítják Európát; ahogyan Európa mindezt kezeli, az öngyilkos liberalizmusáról és az ostoba demokráciáról; demokráciát és szavazási jogot a csimpánzoknak. Mindig ez a vége: a civilizáció eléri azt a túltenyésztett állapotot, amikor többé már nemcsak hogy képtelen rá, de már nem is akarja megvédeni magát; amikor látszólag értelmetlen módon, a saját ellenségeit imádja…”

A III. világháború trójai falova már itt van! Első intézkedésként nem kéne megvárni, míg az emberanyag- tartalma egy éjszaka kimászik belőle!

Agárdy Gábor, Felvidék.ma