57226

A Bodrogszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában színvonalas megemlékezést szerveztek a reformáció emléknapja alkalmából az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon.
Lelkészek és pedagógusok együtt tervezték és szervezték a történelmi visszatekintést, bibliai történetek feldolgozását, közös éneklést és előadásokat tartalmazó érdekfeszítő programot.

Az iskolavezetés kezdeményezését Langschadl István református lelkész karolta fel, és szárnyakat adva a kezdeményezésnek az ötletből egy tartalmas program kerekedett. Az eredeti tervek szerinti rendhagyó hittanóra helyett egy olyan foglalkozást szerveztek, amely a kicsiket és nagyokat egyaránt lekötötte, és tudásukat játékos formában új ismeretanyaggal bővítette.

Langschadl István a rendezvényről nyilatkozva elmondta: „Számunkra azért is fontos minden iskolai rendezvény, mert egyházmegyénkben nincs református iskola. Holott egyházunk az oktatási-nevelési tevékenységet mindenkor kiemelten fontosnak tartotta. Az említett okokból a bodrogközi iskolákat – amelyekben sok a református gyermek – egy kicsit a sajátunknak is tartjuk. Ezért volt természetes, hogy az iskolavezetés kezdeményezésére az első szóra mozdultunk. A reformáció – leegyszerűsítve – az Istennel való bizalmas viszony keresése, helyreállítása. Ezért üzenete szerteágazó, az emberi élet minden szegmensével kapcsolatba hozható. Mi ezen az alkalmon az egyház, vagyis az Istennel és emberekkel való közösség, tehát a személyes kapcsolatok fontosságára igyekeztünk rámutatni, túllépve a felekezeti különbségeken. Rövid idő állt rendelkezésünkre, ezért a kollégák elkötelezettségére, kreativitására és tapasztalatára nagy szükség volt. Az alsó tagozatosak egy élménypedagógiai jellegű közös foglalkozáson voltak együtt. A felsősök a történelmi előadás meghallgatása, énektanulás, és egy rövid videó megtekintése után osztályonként kiscsoportos beszélgetésen vettek részt. Itt történt meg a tényleges üzenetátadás, kiemelve a közösséghez tartozás előnyeit a bezárkózottsággal, magányossággal szemben. Szolgálóként nyolc református lelkipásztor és a kiskövesdi gyülekezetből egy református főiskolai hallgató vett részt az alkalmon.”

A prezentációval színesített történelmi visszatekintést Kalinák Norbert történelem szakos pedagógus tartotta. Előadásának tartalmát röviden így foglalta össze: „Az előadás témája a reformációnak, mint az egyetemes kereszténységen belül lezajlott történelmi és hittudományi változásnak emberközpontú bemutatása volt, vallástörténeti és spirituális nézőpontból. A kiindulási alap ember és Isten kapcsolata az ősi múltban, ősi isteni minőségek és az emberi tudat által felfogott és folyamatosan változó Istenkép volt. A kereszténység előzményeinek bemutatását követte a kereszténység napkeleti szimbolikájának ismertetése, a kereszténység rövid történeti bemutatása, valamint a jelenlegi főbb keresztény felekezetek, irányzatok felsorolása. Az előadás befejező része a lutheri és kálvini tanok ismertetése, valamint a katolikus és protestáns egyházak kapcsolatának bemutatásáról szólt.”

Szeptembertől új vezetése van a magyar tanítási nyelvű alapiskolának Bodrogszerdahelyen. Az iskola küldetését és jövőképét a „Nyelvében él a nemzet” jelmondatuk immár sok éve tükrözi. Az iskola eddigi közkedvelt rendezvényeit tovább vinni, jó hírnevét és az oktatás magas színvonalát nemcsak megtartani, hanem a lehetőségeikhez mérten fokozni szeretné a szeptembertől Bányácski Henrietta által irányított 20 fős pedagógusgárda. A pedagógusok és szülők munkáját logopédus is segíti. A gyerekek szabadidős tevékenységét az előző évhez hasonlóan az idén is néptánc oktatása teszi színesebbé.

Az igazgatónő elmondása szerint a nemzeti identitástudat megőrzését segítendő arra törekszenek, hogy az oktatási tevékenység mellett rendszeresen sor kerüljön az aktuális nemzeti ünnepek, emléknapok magtartására, színházi vagy más kulturális programokon való részvételre is. Fontosnak tartja és dicséri a szülők aktivitását és a közös „gyerek – szülő – pedagógus” programok szervezését is. Büszkén említi, hogy szeptember óta is több programot szerveztek, köztük újnak számító rendezvényeket is.

Rendszeresen zajlik a „Sportol a család” program, ahol a gyerekek szülőkkel és pedagógusokkal együtt sportolnak, mozognak. Szeptemberben sikeres „Családi délutánt” szerveztek, ahol voltak ügyességi versenyek és vetélkedők, szalonna és lángos sütés, sárkányeregetés. Sor került Usztics Mátyás és a Nemzeti Kamara Színház művészei Süss fel nap c. verses-mesés előadására is, amelynek pár perc erejéig a tanulók is vendégszereplői lehettek. Szintén szeptemberben kóstolóval egybekötött zöldség- és gyümölcskiállítást szerveztek, a tanulók és szülők segítségével.

Októberben vendégül látták Nyíregyházáról a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium diákjait abból a célból, hogy az anyaországi oktatási intézmény pedagógusaival és tanulóival közösen emlékezzenek az aradi vértanúkra. Az októbert a reformáció emléknapja alkalmából szervezett programmal zárták.

A programok sora nem ért véget, hisz a tanévre még számos érdekes programot terveznek a magyar alapiskolában Bodrogszerdahelyen, ahol a közel 2500 fős község magyar anyanyelvű gyerekein kívül a település vonzáskörzetébe tartozó további 7 településről beutazó gyerekek is tanulnak.

Egyre inkább elfogadott az a felismerés, hogy gyorsan változó világunkban az oktatási intézmények nem hagyatkozhatnak csupán arra, hogy a színvonalas oktatás biztosításával teljesítették küldetésüket. Az iskolában a tanórákon kívüli foglalkozások, megemlékezések, közösségépítő programok adják meg a tanulók, szülők, és pedagógusok számára azt a pluszt, amely nélkül egyetlen oktatási intézmény sem lehet sikeres. Ezek a programok segítik a gyerekek nemzeti önazonosság tudatának erősítését, valamint megadják számukra azt a sokoldalúságot, kibontakozási és művelődési lehetőséget, amely segíti majd a pályaválasztást, és sikeres helytállásukat az életben.
További képek megtekinthetők a Képgalériánkban ITT>>>.

Tökölyi Angéla, Felvidék.ma