57964

A Nemzetközi Kulturális és Egészségmegőrző Egyesületek Szövetségének képviselői (NKEESZ) látogatást tettek a győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Fogyatékosok Napközi Otthonában. A Felvidékről a nagypakai egészségkárosultak és a nagymegyeri egészségkárosultak egyesülete képviselte az NKEESZ-t, Magyarországról pedig a tatai Ahi Jóga egyesülete. Az otthon fiataljai és az ott dolgozó személyzet nagy szeretettel fogadtát vendégeiket.

Dezső Zsuzsa, az FNO vezetője bemutatta a napközi otthont és felvázolta programjukat. A Fogyatékosok Napközi Otthona 1989 szeptembere óta működik, elsősorban Győr és a győri kistérség területén, értelmi fogyatékossággal, autizmussal elő, önellátásra részben vagy segítséggel képes, 18. életévüket betöltött vagy az oktatási rendszerből kikerült, a nyílt munkapiacon jelen nem lévő, egyéb szociális szolgáltatást alanyi jogon nem igénylő fiataloknak és családjuknak, hozzátartozóinak nyújt szakmai segítséget a nappali ellátás biztosításával. Az engedélyezett férőhelyeik száma 32 fő, legfiatalabb ellátottuk 19 éves, legidősebb 65 éves.

Az otthon általános feladata a mindennapi élethez szükséges szokások kialakítása, közösségi tevékenység szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésében való közreműködés, szükség esetén orvosi ellátáshoz való hozzájutás segítése, a nagyobb fokú önállóság elérésére való felkészítés.

A szolgáltatást igénybe vevő fiatalok korszerű, igényesen kialakított és felszerelt épületben, a város frekventált helyén, tömegközlekedési eszközzel is jól megközelíthetően, akadálymentes környezetben, szükségleteikhez, igényeikhez igazodó, gyógypedagógiai fókuszú fejlesztésben, valamint munkajellegű tevékenységekben vehetnek részt.

A fogyatékossággal élők napközbeni szociális ellátása nemcsak gondozás-ápolás, hanem szinten tartó, illetve fejlesztő, komplex, gyógypedagógiai rehabilitációs tevékenység is.

A fejlesztő foglalkozások heti három napon, csoportbontásban, négy – egyenként tízfős – csoportban, öt helyiségben, öt különféle tevékenységi körben történnek.

A fiatalok nagyon kedves kultúrműsort adtak elő, amely nagy hatással volt a közönségre. Az otthon fiataljai megmutatták saját kezűleg készített alkotásaikat. A műsor után az egészségmegőrző programon belül Ahi jógagyakorlatokat tartottak Bacsárdi József vezetésével.Ezt követte a sportbemutató Sárközi Tibor vezetésével. Szkanderben, csocsóban, asztaliteniszben és petanquában mérkőztek meg. Nagy segítségükre volt a sportrendezvényen Dőry Dóra terápiás munkatárs. A verseny után a fiataloknak tortával, pogácsával és édességekkel kedveskedtek. Az otthon vezetője és dolgozói mindennapos áldozatos munkáját tapasztalták meg, akik nagy szeretettel, odaadással és szakmai tudással végzik munkájukat.

A szerző képriportja ITT>> tekinthető meg.
Sárközi Tibor, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”56830,56506″}