Bárdos Gyula jelenleg a Csemadok Országos elnökeként, a kulturális, társadalmi, érdekvédelmi szövetség tapasztalt vezetőjeként segíti a felvidéki magyar civil társadalom működését. A parlamenti választásokon az MKP 21-es számú listájának második helyéről indul.

Az MKP Pozsonyi Kerületi Tanácsának elnöke és az MKP Országos Elnökségének tagja. Széles körben ismert és elismert személyiségének, hiteles és összefogó egyéniségének köszönhetően ő lett a felvidéki magyar közösség első köztársaságielnök-jelöltje.

A közelgő parlamenti választások kapcsán arról kérdeztük a több évtizedes közéleti tapasztalatokkal rendelkező politikust, mit gondol a kisebbségpolitikáról, az elmúlt négy év parlamenti időszakáról és a parlamentbe jutásról. Kritikusan, de józanul ítél: „mi csak magunkra számíthatunk”. Határozott, markáns véleménye, hogy a választásokon való részvétel egyéni és egyben kollektív felelősségünk is.

Ön szerint milyennek kellene lenni a kisebbségpolitikának Szlovákiában?
– A kisebbségpolitika akkor lenne sikeres, ha a számbeli kisebbségben élők – például a mi esetünkben, mi felvidéki magyarok – a mindennapjainkban azt tapasztalnánk: az államigazgatás nem akadályokat gördít identitásunk megőrzése, magyarságunk megélése, anyanyelvünk használata elé, hanem segítené közösségünk tagjait abban, hogy magyarként tudjunk boldogulni szülőföldünkön. Kisebbségbarát kormány és kisebbségbarát politika nélkül nem lehet elégedettségről beszélni. Ahhoz pedig, hogy a jelenlegi áldatlan helyzet megváltozzon, erős, hatékony, nem pedig megalkuvó parlamenti képviselet szükséges. Emellett olyan törvényi garanciák kellenének, amelyek biztosítanák jogállásunkat, gazdasági fejlődésünket, nyelvhasználatunkat, oktatásunk és kultúránk biztos alapú és kiszámítható anyagi támogatását.

– Milyen fejlődési pályát képzel el az országnak? Ön szerint melyek a legégetőbb problémák a térségében?
– Az előrelépéshez kormányváltásra, oligarchák irányításától mentes, a korrupciónak hadat üzenő, tisztességes politizálásra van szükség. A közjó szolgálata felül kell, hogy írjon minden párt-, illetve csoportérdeket. A kabinetpolitizálás helyett az emberekkel való kapcsolattartásra kellene fókuszálni. A leszakadt régiók felzárkóztatása nem tűr halasztást. A társadalmi szolidaritás megteremtése nélkül nem lehet jövőt biztosítani a vidéken élőknek. A munkalehetőségek bővítéséhez a hazai vállalkozóknak törvényes garanciát kellene biztosítani.

– Hogyan értékeli az elmúlt időszakot? Miben lehetett volna más, ha parlamentben van az MKP?
– Az elmúlt választási időszak a mi szempontunkból egy csődtömeg, a gyenge, erőtlen parlamenti képviselet semmilyen kézzelfogható eredményt nem tud felmutatni. Ezen kell változtatni március ötödikén, a választás napján, amikor meg kell végre szerveznünk közösségünket, hogy ne találtassunk könnyűnek a megmérettetésen.

58955 Bárdos– Ha az előző választás számaiból indulunk ki, az MKP-nak – a legrosszabb esetben is – csupán további húszezer szavazatra van szüksége a parlamentbe jutáshoz. Sok ez a szám vagy kevés?
– Nemcsak sok, hanem a jó eredményhez szükséges, kellő számú szavazatra van szükség, hogy erős képviselete legyen a törvényhozásban a felvidéki magyarságnak. Minden egyes szavazat döntő fontosságú a közösség szempontjából. A fiataloktól kezdve egészen az idősebbekig valamennyi korosztályt meg kell szólítani. Tudatosítanunk kell, hogy mi csak magunkra számíthatunk, míg más pártoknak szélesebb körben nyílik lehetőségük a szavazatszerzésre. Ezért a mozgósítás, a részvétel maximalizálása a kulcsa a jó eredménynek.

– Hogyan értékeli a választókedvet a választókörzetében?
– A választókedvet nem értékelni, hanem felébreszteni kell. A legnagyobb ellenfelünk a mostani megmérettetésnél is a közöny, az apátia, a fásultság. Fel kell ráznunk a csüggedőket! Ne feledjük, hogy ezt helyettünk senki sem fogja elvégezni! Ez egyéni és egyben kollektív felelősségünk.

– Mandátumszerzése esetén mik lesznek a prioritásai a parlamentben?
– A Csemadok országos elnökeként a megmaradásunkhoz és fejlődésünkhöz nélkülözhetetlen törvényi keretet, az anyanyelvi oktatás és kultúra biztosítását, a magyar nyelv regionális nyelvvé válását, valamint magyar identitásunk megerősítését tartom a legfontosabbnak. Dél- és Kelet-Szlovákia felzárkóztatása és az önkormányzatiság megteremtése pedig csapatunk közös parlamenti feladata.

– Mi az a személyes üzenet, amellyel meg kívánja szólítani a kampányban a felvidéki magyar választópolgárokat?
– Közösségépítés csak hiteles emberek szolgálatkész, alázatos és önzetlen munkájával lehetséges. Felvidéki közösségünknek a széthúzás helyett az összefogásra van szüksége ahhoz, hogy a következő generációk magyarként boldogulhassanak szülőföldünkön.

Bárdos Gyula a Magyar Közösség Pártja 21-es sorszámú listáján a 2. helyről indul a 2016-os parlamenti választásokon.

Szalai Erika, Felvidék.ma