59404

A Csemadok Nagybalogi Alapszervezete Nők a tájban c. képkiállítás megnyitásával egybekötött évzáró taggyűlést tartott február 12-én.

A Nők a tájban c. képkiállításon megjelenteket verssel Simko Csilla, üdvözlő beszéddel Csúr Tibor polgármester köszöntötte. A kiállítókat Juhász Dósa János méltatta. A kiállítók: Kresnye András nagybalogi, Mihály Szabolcs balogfalai és Micsuda András füleki fiatal fényképészek.
A Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének évzáróját verssel Tóth Szilva, népdalokkal a Szivárvány Énekkar nyitották meg. A gyűlést Pál Gabriella vezette.

Kiállítás megnyitóA 2015-ös év tevékenységéről Pál Csaba, Pál Gabriella vetített képes előadással számoltak be. A tavalyi évben is gazdag tevékenységet fejtettek ki.
Januárban koszorúzással egybekötött megemlékezést szerveztek a málenkij robot áldozatairól a helyi emlékműnél. A Magyar Kultúra Napja alkalmából Pál Csaba és Pál Gabriella Közművelődési díjat vett át Galántán a Csemadok Országos Tanácsától a szervezeti élet és a kulturális munka fellendítéséért.
Februárban tavaszváró Kisze-bábégetést tartottak az óvoda, az iskola részvételével. A bábkészítést az óvodában Pál Dénes vezette. E hónapban ünnepi évzáró gyűlés szerveztek megalakulásuk 65 éves évfordulója alkalmából.
Márciusban ünnepi istentisztelettel egybekötött megemlékezés volt a magyar szabadságharc tiszteletére, megkoszorúzták a helyi kopjafát. A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya által meghirdetett Ferenczy István rajzpályázatba bekapcsolódó nagybalogi iskolásokkal megnézték Rimaszombat nevezetességeit.
Júniusban a 4. osztályos tanulókkal kirándulást szerveztek Nemesradnótra, megkoszorúzták Pósa Lajos emlékművét. Júliusban a hagyományos Gyöngyösi István nyomában az ifjúsággal rendezvényük már hetedik alkalommal aratott sikert, családi nappal, várlátogatással. E hónapban emlékeztek Gyöngyösi Istvánra a nagybalogi emléktáblánál, s megszervezték a megemlékezést és koszorúzást Csetneken is.
Októberben fáklyás menetet szerveztek a kopjafához, ahol koszorúzásra hívták a megemlékezőket az aradi vértanúk tiszteletére. Novemberben színházlátogatáson vettek részt Kassán, a Tévedések vígjátéka színművet nézték meg. Decemberben megszervezték a Mikulási műsort a Kis Csemadokosok részére és a karácsonyi bált.
A 2016-os esztendőben is hasonló tevékenységet szeretnének kifejteni.

Szivárvány ÉnekkarA gazdasági mérleget Miko Éva pénztáros ismertette. A énekkari beszámolóban Pecsők Éva elmondta, hogy az elmúlt évben milyen rendezvényeken léptek fel. Így januárban a málenkij robot megemlékezésen, februárban a Csemadok évzáró gyűlésen, márciusban az 1848-as szabadságharcra kitörése alkalmából és a Szepesházy Kálmán tiszteletére rendezett megemlékezésen. Júniusban ott voltak a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő regionális elődöntője Almágyban, júliusban Gyöngyösi Istvánra emlékeztek helyben és Csetneken. Augusztusban részt vettek a Palóc Világtalálkozó Bátonyterenyén, Balogfalán a Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyén, szeptemberben Perjésén a falunapon, Nagybalogon az Egyházmegyei Családi Napon, s Gömörhorkán a 14. Kórustalálkozón. Októberben szintén bekapcsolódtak az aradi vértanúkra való megemlékezésre. És sikeresen szerepeltek a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő országos elődöntőjén Szádalmáson. Novemberben a nyugdíjasnapon is felléptek. Majd Dunaszerdahelyen a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő országos döntőjén ezüst sávos minősítést értek el. A december sem telt el fellépés nélkül, ott voltak Harkácson a jótékonysági koncerten, helyben az egészségügyi központ átadásán, s a nagybalogi ref. templomban énekeltek karácsonykor. Ezeken kívül részt vettek még keresztelőkön, esküvőkön és temetéseken. Az énekkart a község és az egyház támogatja.

A taggyűlést megtisztelte jelenlétével a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának titkára, Povinszky Elvira és a küldöttje, Cerovszky Gyula, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének elnöke, Homoly Erzsébet és alelnöke Pósa Dénes, Juhász Dósa János hírszerkesztő, Csúr Tibor, Nagybalog község polgármestere, Pál Dénes egykori Csemadok elnök.
A javasló bizottság a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének évzáró gyűlésén 2016. február 12-én a tagság megválasztotta a küldötteket a területi közgyűlésre, ami előreláthatólag 2016 júniusában lesz Rimaszombatban: Pál Csaba, Pál Gabriella, Elek Márta, Elek Béla, Pecsők Éva, Miko Éva személyében. A tagság elfogadta a tagsági bélyegek illetékének emelését az eddigi 1 euróról 2 euróra. A szervezet vezetőségei minden érdeklődőt szeretettel vár a programjaikra, legközelebb a március 15-i ünnepségre.

HE, Felvidék.ma