60083a

Nagyon fontos, hogy megőrizzük racionalitásunkat és hidegvérünket, mielőtt az érzelmeink elsodornának – mondja Gubík László. A Via Nova elnöke az MKP és a Most-Híd együttműködéséről fejtette ki véleményét.

A fiatal politikus támogatja az MKP és a Most-Híd tárgyalását, de csakis szilárd elvek mentén tudja azt elképzelni. „Együtt vagy sehogy – így szólt a lecke 1848-ban. Érdekegyesítő politika, közteherviselés, közös felelősség. Erre épültek az áprilisi cikkelyek, ez jelentette a kezdetben kimondatlan, majd törvényekbe iktatott közmegegyezést és a modern politikai nemzet megteremtését. A lecke ma is így szól: együtt vagy sehogy! Nekünk az „együtt” tartalommal történő megtöltése a feladatunk, közös jövő ugyanis csak közös értékek mentén építhető. Nincs az a választási, vagy választás utáni matematika, mely felmentene a közös célok megfogalmazásának felelőssége alól. Nem régi koalícióra van szükség, hanem egy új együttélésre” – fogalmazott.

Az együttműködés a Most-Híd által hirdetett formában megbukott

„Közösségünknek jó irányban kell tartania, és nem az a megoldás, hogy az iránytűt hozzábütyköljük a mostani irányhoz. A „spolupráca” narancsa hét éven át csak termék maradt, amelyre kereslet még akad ugyan, de csupán a bejáratott reklámarca miatt dobják a vevők a kosárba” – tette hozzá Gubík, aki szerint az együttműködés és a polgárosodás a Most-Híd által hirdetett formában megbukott.

Véleménye szerint a vegyes pártnak hétéves fennállása alatt nem sikerült hidat képeznie a két nép között, sőt „a Most ma már rászól a Hídra, hogy ne beszéljen magyarul”. Nem sikerült a polgári értékrend terén jó példával elöljárnia, ellenben a magyarok egy részét odáig juttatta, hogy válasszák a Beneš-dekrétumok megerősítését. A párt politikai tevékenységének mélypontja pedig egyértelműen az, hogy egyáltalán felmerül a méltán hírhedt Szlovák Nemzeti Párttal való közös kormányzás lehetősége – vélekedett.

A közösséget ért károkért a felelősség mindenkit terhel

„A 2009 óta tartó megosztottság sok kárt okozott a felvidéki magyarságnak, és az MKP-nál már két pártelnöki székbe került, de a felelősségben egyelőre csak ez az oldal mer osztozni. A másik féltől is elvárható, hogy vállalja a felelősséget a most már rendszer szinten jelentkező bajokért. Ez lenne az az alap, amelynek méltányolásával le lehetne ülni egy asztalhoz, és lenne miről tárgyalni. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy Bugár Béla lemondását követeljük, hiszen választói felhatalmazása erős, és ez a lépés csak őrá, választóira és pártjára tartozik. Közösségi szinten viszont nem lehet kiindulópont a választási program megtagadása és a magyar közösség érdekeivel ellentétes alkuk elfogadása. Ha a megújulási folyamatot azonnal, csípőből a helyzet utolsóként talpon lévő felelőséhez láncoljuk, akkor válik a fent leírt, elkerülhetetlen bukás az MKP ügyévé is” – vélekedik Gubík László a Via Nova honlapján.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”60037,59245,56749,56317,56289,56056,54934,51790″}