59747

Sztyahula László, kéméndi esperes-plébános „A csehszlovákiai magyar katolikus egyház története 1918-1950″ című, 2013-ban, Kéménden megjelent tanulmánykötetének bemutatójával egybekötött rendezvény keretében mutatkoztak be a járási képviselőjelöltek Bényben február 29-én.

Kocka Gyula, az MKP helyi szervezetének elnöke köszöntötte a bemutatkozó képviselőjelölteket. Elsőként Geri Valéria szólt a választókhoz, akiknek a bizalmát kérte annak érdekében, hogy magunk dönthessünk dolgainkról és ne mások.

Nagy Dávid, a Via Nova Ifjúsági Csoport képviseletében hangsúlyozta, hogy immár hatodik éve nincs érdekképviselete a felvidéki magyarságnak, mostohagyerekei vagyunk az államnak, és ideje lenne végre otthon éreznünk magunkat a szülőföldünkön.

Farkas Iván kiemelte, hogy régiónk sokkal erősebb képviseletet érdemel mind mennyiségben, mind minőségben, ezért az MKP programja a népnek szól. A párt bevándorlóktól mentes jövőt akar, szeretné elérni, hogy saját magunk dönthessünk dolgainkról, az önkormányzatiság alapelvén ne mások döntsenek nélkülünk. Nem szociális juttatásokon alapuló, hanem tudáson és munkán alapuló gazdaságot kíván építeni. A Csallóköztől Bodrogközig húzódó, gazdaságilag leszakadó térséget fejlődési pályára szeretné állítani.

A vendégek között volt még Bolya Szabolcs, az MKP Érsekújvári járás titkára.

Főtisztelendő Sztyahula László, kéméndi esperes-plébános „A csehszlovákiai magyar katolikus egyház története 1918-1950″Sztyahula László kéméndi esperes-plébános című tanulmánykötete kapcsán tartott előadást. A történelmi korszakokon átívelve érintette a legjelentősebb egyházi tevékenységeket. A Trianont követő területi beosztásokat és ezek változásait, amelyeknek a kisebbségbe került, magyar közösségre gyakorolt kedvezőtlen hatását fejtette ki. Továbbá beszélt a katolikus egyházmegyei személyi beosztásokról, az országos mozgalmakról, a katolikus papképzésről, és kiemelte Bény és környékének vonatkozásait.

A kegyhelyek között említette a bényi Kutacskát, a Horváth Dezső szerkesztette, Schola Camtorum énekkari szaklapot, és a bényi leányt ábrázoló régi kétpengős és százezer pengős papírpénzeket. Nagy szerepük volt a társulatoknak Bényben is, amelyeket a mindmáig érvényben lévő beneši dekrétumok eltöröltek. Történelmünknek eme mélypontja mellett a kitelepítésről és annak következményeiről is szólt az esperes-plébános. Az előadás végén a könyv dedikálására is lehetőség volt.

Nagy Dániel Csilla, Felvidék.ma