Óvodások a Pongrácz Lajos Alapiskolában. Fotó: Pásztor Péter

Az ipolysági magyar alapiskolák is készülnek a beiratkozásra. A Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola április 5-én tartotta nyílt napját, a Pongrácz Lajos Alapiskola pedig április 7-én várta a környékbeli óvodásokat.

„Mint minden évben, idén is különféle programokat készítünk az óvodások számára.  Ősztől három programmal vártuk Ipolyság és a környék óvodásait” – tájékoztatta a Felvidék.Ma-t Bukor Erzsébet, az egyházi iskola igazgatóhelyettese. Mint elmondta, az első találkozónak az volt a célja, hogy a legkisebbek megismerkedjenek az iskolai élettel, kipróbálhassák az iskolapadokat, ha játékosan is, de belekóstoljanak abba, ami alig egy év múlva várja őket. Februárban a Jégvarázs című közkedvelt mese szereplőit és mondanivalóját felhasználva a tanintézmény tornatermében zajlott az interaktív mesedélelőtt. A gyerekek különféle játékos akadályokat legyőzve jutottak el a célig, ahol közösen sikerült „felolvasztaniuk Elza hercegnő szívét“.

„Propagációnkkal tudatosan kerüljük azokat a településeket, melyekben  magyar tanítási nyelvű kisiskola működik, hiszen nem célunk azok leépítése, elsorvasztása” – hangsúlyozta az igazgatóhelyettes. Az április 5-i rendezvényükre a szülőket is meghívták, akik megtekinthették az egyes tanórákat, megismerkedhettek a pedagógusokkal, feltehették kérdéseiket, eloszlathatták esetleges kételyeiket. Ezalatt a gyermekeket játékos foglalkozások várták, melyeken egyben iskolaérettségüket is felmérték.

„Az alapiskola hatáskörzete kiterjed a város környéki településekre is, ennek ellenére diákjaink mintegy kétharmada ipolysági” – jegyezte meg Pálffy Dezső, a tanintézmény igazgatója. Hozzátette: „Néhány éve hirdettük meg családbarát iskolaprogramunkat, melynek keretében olyan közös rendezvényekre hívjuk a szülőket, családokat az év folyamán, hogy kialakulhasson a kötetlen, építő jellegű kapcsolat annak minden résztvevője között. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a szülőnek lehetősége legyen napi szinten nyomon követni gyermeke iskolai fejlődését, ezért a különféle alternatív oktatási-nevelési programokat elvetve a hagyományos, klasszikus iskolaprogrammal várjuk a hozzánk jelentkezőket. Véleményünk szerint a szülőnek látnia kell, ha gyermeke valamelyik tantárgynál, tananyagnál lemarad, több gyakorlásra, esetleg segítségre szorul. Tankönyveit, füzeteit hazaviheti, a szülővel együtt átismételhetik az iskolában és a napköziben tanultakat, így a szülők naponta részesei lehetnek gyermekük örömének, tanulmányi sikereinek. Aki viszont nem él ezzel a lehetőséggel, az is nyugodt lehet, hiszen gyermeke felkészülten indul másnap iskolába, mivel a napköziben elvégezte feladatait. ”

A Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola iskolaközpontként működik, óvodai,  alapiskolai és gimnáziumi tagintézménnyel. Az iskola jelenlegi összlétszáma meghaladja a háromszáz főt. Az alapiskola alsó tagozatán évfolyamonként egy-egy nagylétszámú osztály működik 23-25 fővel.  „Egyházi iskolaként nagyobb hangsúlyt fektetünk a hitoktatásra, ám ez nem kizárólag a hittanórákra korlátozódik. Mivel pedagógusaink megélik hitüket, ezt közvetve is tovább tudják adni tanítványaiknak. Ettől lesz más iskolánk szellemisége“ – tette hozzá Bukor Erzsébet. A beiratkozásra április 15-én  12 és 17 óra között, valamint április 16-án a délelőtti órákban várják az érdeklődőket.

A Pongrácz Lajos Alapiskola szeptembertől már a harmadik alkalommal nyitja meg az első évfolyamán a Cimbora nevű egész napos iskolai programját. „Az óvodásokat az idei iskolaévben is több programmal vártuk. A havonta megrendezett Cimbora játszóház alkalmain is rendszeresen részt vesznek az óvodások” – nyilatkozta a Felvidék.Ma-nak Bóna Tímea, az iskola alsó tagozatos koordinátora.  Karácsony előtt koncerttel várták a kicsiket, emellett mesemondó előadáson is vendégül látták a gyerkőcöket – jegyezte meg a tanárnő.

Április 7-én Seholsincs kastély címmel tartották meg a mesés – játékos iskolabemutató programot. Az eseményen a helyi magyar óvodák nagycsoportos gyerekei vettek részt, emellett a környező falvakból is érkeztek a szüleikkel érdeklődők. A játékos foglalkozás során az óvodások megismerkedtek a tanintézmény tornatermével, osztályaival, valamint az egyes szaktantermekkel.

Mint Bóna Tímea elmondta, az iskola elsősorban a helyi magyar óvodákra épít, melyekkel hatékony kapcsolatot ápolnak. Ugyanakkor a környező településekről is érkeznek diákok. 2015 szeptemberében két osztályt tudtak nyitni, összesen harminc elsőssel.  A demográfiai adatok alapján idén várhatóan csökken a számuk. A régió legnagyobb alapiskoláját jelenleg közel 250 tanuló látogatja. A Pongrácz Lajos Alapiskolában szintén április 15-én délután, illetve április 16-án délelőtt tartják a beiratkozást.