Az ünnepi műsor előtt koszorúztak a megemlékezők (Fotó: Mirák Ferenc)

Hagyománnyá vált, hogy a Duna menti községben minden évben ünnepélyes keretek között emlékeznek az iskola névadójára, Döme Károlyra. Döme 1800-től 1815-ig volt izsai plébános, 2000 óta az alapiskola az ő nevét viseli. Végrendeletében alapítványt hozott létre a szegényebb sorsú tehetséges izsai gyermekek támogatására, és azt kérte, hogy szentmisével emlékezzenek meg róla halála évfordulóján.

A  Döme Károly emléknapot május 23-án rendhagyó ünnepi misével kezdték a katolikus templomban, amelyet Horváth Róbert plébános celebrált. A rendezvény az iskolában folytatódott, ahol megkoszorúzták az intézmény névadójának emléktábláját.

Fotó: Mirák Ferenc
Nagy becsben tartják Döme Károly emlékét Izsán (Fotó: Mirák Ferenc)

Az óvodások és az alapiskola első osztályos tanulóinak kultúrműsora után Dudás Katalin pedagógus köszöntötte a naszályi Angyalffy Mátyás Általános Iskola igazgatónőjét, Dibuszné Hauser Zsuzsannát, a Döme Károly Alapiskoláért Alapítvány vezetőségi tagját, Pém Jánost, valamint a helyi szervezetek képviselőit.

Ünnepi beszédet Boschetti Adrianna igazgatónő tartott, aki miután kitért az évfordulók különleges szerepére, elmondta, hogy meghatározó pillanatnak tartja 2000. október 8-át, amikor a magyar tannyelvű oktatás újraindításának 50. évfordulóján az iskola felvette Döme Károly kanonok nevét. “Életútja, munkássága, kitartása és embersége követendő példa számunkra” – mondta az intézmény vezetője.

Ünnepi beszédet mondott Boschetti Adrianna igazgatónő (Fotó: Miriák Ferenc)
Ünnepi beszédet mondott Boschetti Adrianna igazgatónő (Fotó: Miriák Ferenc)

“Követnünk kell az előttünk járókat, nem feltétlenül hatalmas teljesítmények véghezvitelében, hanem inkább abban, hogy a ránk bízott időt, életünk egyik legnagyobb és legtitokzatosabb kincsét jól használjuk fel. Egy olyan kis iskolában, mint a mi iskolánk, nagyon fontos a csapatmunka. Nagyon fontos, hogy meglegyen az összhang, mindenki szemvillanásból értse, mit kell tennie, hogy igazán, szívből, közös legyen a cél” – hangsúlyozta az igazgatónő.

“Most, amikor nehezebb idők járnak, még nagyobb szükség van az összmunkára, őszinte beszélgetésre, a tiszteletre, megértésre és megbocsájtásra. Az iskola névadójának úgy tudunk méltó emléket állítani, és igazi lokálpatriótának nevelni a fiatalokat, ha mindig szem előtt tartjuk, hogy Döme Károly is nagyon fontosnak tartotta az oktatás magas színvonalát és a hagyományok ápolását. Ne várjunk mindent az iskolától. Az iskola nem taníthat meg mindenre, ami az élethez szükséges. Lássunk magunk is a dologhoz!” – hangzott el az igazgatónő ünnepi beszédében.

Az ünnepség résztvevői (Fotó: Miriák Ferenc)
Az ünnepség résztvevői (Fotó: Miriák Ferenc)

2004 óta minden évben az emléknapon köszönik meg azok munkáját, akik több éve az iskola fennmaradásán munkálkodnak. Idén két kilencedikes tanuló részesült elismerésben, név szerint Meszlényi Réka és Bartalos Emese, akik a kiváló tanulmányi előmenetelükkel, példás magaviseletükkel, a körzeti és járási versenyeken való részvételükkel és helyezéseikkel, a helyi rendezvényeken, illetve a határon túli fellépéseken való aktív részvételükkel érdemelték ki azt. Idén több évi fáradozásukért az izsai önkormányzatnak és Kaprálik Zsuzsanna muzeológusnak mondtak köszönetet egy emléklap kíséretében.

Döme Károly emléknap Izsán 020
Fotó: Miriák Ferenc

A Duna menti községben is tudják, hogy egy település életében az iskola a jövő záloga. Tevékenységükből kitűnik, hogy meggyőződésük: az iskola mindenkor érték- és kultúrteremtő intézmény, és nem csupán szolgáltató központ. Az iskola programjába beletartozik a hagyományőrzés és a regionális nevelés, ezen belül a természet védelme és ápolása ugyancsak. Úgy látszik az izsai pedagógusok, tudatosították, hogy fennmaradásuk nemcsak az anyagi eszközökön múlik, hanem az összefogáson is.