A díjazottak, balról jobbra: Varga Frigyes ( Nagymegyeri Nyugdíjas Egyesület elnöke), I.helyezett- Ledeczky Valéria (Dióspatony), II. helyezett -Gyurkovics Mária (Lég), III. helyezett- Arčetch Julianna (Nyárasd)

Május 24-én, Nagymegyeren rendezték meg a nyugdíjas vers- és prózamondók, valamint verséneklők III. járási seregszemléjét. A művelődési központban tartott jó hangulatú rendezvényt a járási nyugdíjas szervezetek és a Nagymegyeri Nyugdíjas Egyesület szervezte.

A seregszemle mottója Gyurcsó István A költő kérdez című költeményének első sora volt: „A vers kelt-e visszhangot e tájban?”

A megjelenteket Varga László népművelő, történelemtanár, történész, író üdvözölte, majd az ő vezetésével zajlott maga a seregszemle is. A fellépők a járás következő községeiből érkeztek: Dunaszerdahely, Vásárút, Dióspatony, Alistál, Nyárasd, Lég, Egyházkarcsa, Felsővámos, Bős, Ekecs és természetesen Nagymegyer.

A seregszemle fellépői
A seregszemle fellépői

Úgy tartják: a szavalás a „lélek megnyilatkozása”. Mindezt a nagymegyeri
találkozó igazolta. Huszonkét „ünneplőbe öltözött lélek” sokszínű verskínálattal, őszinte emberi tartással adta elő az általa választott művet.

A szereplők teljesítményét a legavatottabb zsűri, vagyis a közönség értékelte. Így alakult ki a következő eredmény:
Első helyezett: Ledeczky Valéria
Második helyezett: Gyurkovics Mária
Harmadik helyezett: Arčetch Julianna

A közönség
A közönség

A díjazottak könyvjutalomban részesültek, de minden résztvevő kapott emléklapot és virágot is. Az előadások után a járási elnökség nevében Kovács Ferenc elnök mondott köszönetet. Kiemelte, hogy május 24-ének esős, borongós délelőttje „igazi versmondós“ nap volt. József Attila: Kész a leltár című versével mondott köszönetet Varga Frigyes nagymegyeri elnöknek a szervezésért, valamint kiemelte Bugár Aladár személyét, aki egyetlen férfiként szavalt a sok hölgyszereplő mellett.