2000-ben lépett be a Magyar Koalíció Pártjába. 2010-ben és 2014-ben az MKP színeiben önkormányzati képviselő, két cikluson keresztül az MKP járási elnökségének a tagja. A 2016-os parlamenti választásokon az MKP országos listáján a 16. helyen indult, a rá leadott preferenciaszavazatok révén a 12. helyen végzett. A járásban a pártja jelöltjei között a második legtöbb szavazatot kapta. Karaffa Attilával Rajkovics Péter beszélgetett.

Hogyan látja az MKP választások utáni helyzetét?

Amint azt láthattuk alaposan átalakult a szlovákiai politikai élet. Az ún. konzervatív régi pártok háttérbe szorulnak és a választópolgárok valami újat keresnek. Az MKP esetében elmondhatom, hogy a felvidéki magyarokért folytatott munkánkat nem adjuk fel, főleg nem annak fényében, hogy a 100 000 szavazat kötelez bennünket. Rendeznünk kell sorainkat, új arcokkal, a régiek tapasztalatait nem eldobva kell a választók elé állnunk. Zajlanak a tisztújítások az országban, nem hallottunk még arról, hogy valamelyik polgármesterünk vagy képviselőnk elhagyta volna a pártot. Az MKP erős képviselettel bír az önkormányzatokban, megyei képviselőink, alelnökeink vannak és európai parlamenti képviselőnk ugyancsak. Munka akad mindenkinek, főleg helyi szinten kell megmutatnunk, hogy az MKP vezette városok-falvak példaképek más településeknek is.

A héten a Dunaszerdahelyi járásban is tisztújítás várható. Számítanak személyes változásokra?

Valóban járási tisztújító konferenciát tartunk Csilizradványon. A járási elnökségi ülésen a helyi szervezetek jelöléseit tekintettük át és örömmel állapítottuk meg, hogy új nevek is szerepelnek a listákon. Ez azt jelenti, hogy akiket érdekel a közösség jövője és dolgozni szeretnének érte, készek megmérettetni magukat. A járási elnök Menyhárt József személye összefogta a választások alatt a dunaszerdahelyi járási szervezeteinket, bízom benne, hogy ismét bizalmat szavaznak neki a konferencia küldöttei. Cserkészkorom óta ismerem és a parlamenti választások kapcsán elmondhatom, hogy a kampányban ritkán lehet megtapasztalni olyan kiváló szervezőtehetséggel megáldott személyt, aki képes volt megállni a helyét minden fronton. És bár nem jutottunk be a törvényhozásba, de a járásban sikerrel vettük az akadályokat, és ezúton is köszönöm, köszönjük a választók bizalmát.

A járásban a pártja jelöltjei között a második legtöbb szavazatot kapta. Mit jelent ez az Ön számára?

Először is nagyon meglepett az eredmény, hiszen anyagi forrásaim korlátozottak voltak. Nem álltak mögöttem vállalkozók, elsősorban a barátaimra számíthattam. A preferenciaszavazatok nagy többségét a járásból kaptam, ez egyrészt természetes is, mert elsősorban politikai és közéleti munkámat itt fejtem ki. Akinek bizalmat szavaznak, annak bizonyítania is kell. Számomra nem csupán egy számot jelent az 5027 rám leadott szavazott, hanem kötelességet is, amellyel a választók bizalmat szavaztak nekem. A helyi önkormányzati munkám mellett a járási elnökségben szintén dolgoztam és elsősorban szűkebb szülőföldem iránti szeretetem miatt döntöttem úgy, hogy amivel csak tudom, segítem a párt munkáját. Azokkal a gondokkal, amelyekkel kampánygyűlések folyamán találkoztam, megoldásra várnak. Nagyszombat megyei képviselőink arra hivatottak, hogy segítsék a csallóközi emberek, polgármesterek munkáját. Ezt a feladatot most hatványozottan el kell látniuk a választások után, természetesen nem szabad különbséget tenni, így politikai hovatartozás nélkül kell eljárni az érintett ügyekben.

Miként látja a júniusi országos tisztújítás kínálta lehetőségeket?

Ahogyan már említettem a pártnak az országos vezetők tekintetében is meg kell újulnia. A tapasztaltabb tagoknak szintén megvan a lehetőségük, hogy segítsék a pártot. Akár kívülről tanácsadóként, akár a párt egyes szervezeteiben, különböző tisztségekben. Viszont több helyen már átadták a fiatalabb generációnak a stafétabotot akár a helyi vagy járási szinten az egyes pártpolitikusok. A Dunaszerdahelyi járás küldöttei az érsekújvári Országos tisztújító kongresszuson mérlegelni fogják a kialakult helyzetet és meghallgatva az értékeléseket döntenek majd. Bízom benne, hogy járásunkból kerül ki az új országos elnök, a szakmai alelnökök jelentős része és az országos elnökségben, valamint az országos tanácsban is jelen leszünk. Járási elnökünk Menyhárt József munkája, amelyet a járásban a választások előtt és alatt kifejtett, dicséretreméltó. Úgy gondolom, mindenképpen helye van az országos vezetésben. De ott kell lennie Dunaszerdahely, Somorja, Nagymegyer és Bős városaink polgármestereinek, képviselőinek ugyancsak. Személy szerint nem ragaszkodom és nem is szeretem a funkcióhalmozást. De amennyiben a küldöttek megválasztanak egy országos szervbe, mérlegelni fogom a felkérést.

Szükséges a szakmaiság megőrzése, az új fiatal politikusok frissessége és az emberközelség, az adott szó betartása. Nem tehetjük meg, hogy visszaélünk az adott szóval, csakis elvhű, becsületes politizálást engedhetünk meg! Erre kötelez példaképem, Esterházy János munkája és politikai munkássága is.

Mi segítheti az MKP megerősödését?

Mindenképp a nyitottság, az érdektelenség legyőzése, a közéletben a meghatározó személyiségek véleményformálása, amelyet a sajtón keresztül el kell juttatnunk mindenkihez. Nem engedhetjük meg a sértődöttséget, a régmúlt hibáiból tanulnunk kell. Az összefogás, a kapcsolat, a párbeszéd visz bennünket előre, amellyel a közösségünket gyarapíthatjuk. Nem csak az 5%-os parlamenti küszöb eléréséért kell harcba szállnunk, hanem szűkebb értelemben a csallóközi, de az egész felvidéki magyarság jövőjéért. Ki kell állnunk egyértelműen a kisiskolák és minden magyar iskola megmentéséért, a mezőgazdaság, gazdasági fellendülés szükségességéért, a szociális helyzetünk javításáért és nem utolsósorban a megmaradásunkért.

Sokan kötöttnek érezhetik a párttagságot, de lehetőség van baráti kör alapítására vagy éppen a Keresztény Platformba való belépésre, ahol nem szükséges a párttagság.

Rövid távon milyen terveik vannak a járásban?

Folytatni a megkezdett munkát, a helyi szervezetekkel való kapcsolattartás az egyik legfontosabb teendő. Meg kell őket erősítenünk munkájukban és segítenünk őket, amiben csak tudjuk. Itt kivehetik a munkából a részüket a megyei képviselőink, hiszen regionális gondok tekintetében ők a kompetensek. Mindenképpen szükséges, hogy meglátogassuk a községeket és ne csak választásokkor az úgynevezett kötelező kör mellékleteként. Ott kell lennünk a község ünnepein, képviseltetni kell magunkat és a helyi lakosokkal beszélgetni. Remélem az új járási elnökség friss erővel vág majd bele az előtte álló munkába, ehhez kívánok a megválasztott elnöknek és az elnökség tagjainak jó erőt, egészséget és kitartó munkát!

Rajkovics Péter: „Rendeznünk kell sorainkat”. Interjú Karaffa Attilával. csallokoz.com