Fotó: pazmaneum.com

Több személyi változás is történt a Nagyszombati Főegyházmegyében. Az alábbiakban ismertetjük a magyarlakta települések plébániáinak változásait.

ThDr. Karaffa János atyát Nyárasdról Keszegfalura helyezték át. Őrsújfaluról Nyárasdra nevezték ki plébániai kormányzónak Bíró Sándor atyát, akit Ekecs plébániájának ellátásával is megbíztak. Nagy Pál plébánost Keszegfaluról Balonyba helyezték át. Parák László volt balonyi plébános ezentúl Baka plébánosa lesz. Horváth Róbert atya Izsáról Dunaszerdahelyre került kisegítő lelkipásztornak. Molnár Ernő atyát Balonyból Komáromba helyezték át káplánnak.

A Nagyszombati Egyházmegye meghosszabbította három évre Tóth Sándor lelkipásztori munkáját, aki a Váci egyházmegyéből érkezett. ThDr. Puss Sándor SJ atya, aki Ekecs plébániáján működött, befejezte lelkipásztori szolgálatát.

(Felvidék.ma/pazmaneum.com)