Jelenléti térkép

Honismereti és szülőföldkutató tábort szervezett Székelyföldön a Nemzetstratégiai Kutatóintézet olyan 18 és 35 év közötti magyar fiatalok számára, akik érdeklődnek a szülőföldön való megmaradás és gyarapodás kérdései iránt. A tábor Kós Károly jeles székely politikus, népművelőről kapta nevét, aki példás magatartással az otthon történő boldogulás emblematikus alakjává vált.

A táborba pályázat útján lehetett részvételt nyerni, melynek során végül 58 fiatal részesült pozitív elbírálásban a Kárpát-medence minden területéről, köztük Felvidékről öten. Magára a táborra Zeteváralján került sor szeptember 1-je és 9-e között.

A központi gondolat az elvándorlás és az itthon boldogulás problematikája köré épült, melyet a lehető legszélesebb spektrumban jártak körül a résztvevők az egy hét alatt. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet a magyar jövő tudatos kiépítését igyekszik a maga eszközeivel segíteni, hitvallásuk szerint ugyanis az eredményes nemzetstratégia csak egységes magyar nemzeti rendszerben, a kárpát-medencei tömb- és szórvány-, valamint a diaszpórában élő magyarsággal közösen vihető végbe.

Csoportkép a táborból (Fotó: Zana Diána)
Csoportkép a táborból (Fotó: Zana Diána)

Naponta különböző szakterületek képviselői tartottak panelbeszélgetéseket a témáról, melyet mindig más megvilágításba helyeztek. A rendezőkkel nézték meg például a Menjek/maradjak című dokumentumfilm-sorozatok londoni és amszterdami részeit, melyet hosszasan vitattak meg a táborozók. Ugyanakkor volt politikai, gazdasági, kulturális, művészeti, egyházi, történelmi blokk is, melyek során ugyancsak izgalmas beszélgetések bontakoztak ki.

A fórumbeszélgetések mellett természetesen voltak szakmai előadások is. Ezek a társadalomkutatás módszertanába vezették be a hallgatóságot, amelyről számot is kellett adniuk. Csoportokba osztva nap mint nap különféle projektmunkákat kellett megvalósítaniuk. Ilyen volt például a bizonyos kritériumrendszer szerinti krónikaírás, interjúzás, prezentáció-, illetve kérdőívkészítés. A végső zárómunka pedig egy amatőr dokumentumfilm elkészítése volt. Megszerzett ismereteiket rögtön a terepen is kipróbálhatták a különféle kirándulások alatt, melyek során megannyi tapasztalatra tehettek szert.

A tábor egyik előadása (Fotó: Zana Diána)
A tábor egyik előadása (Fotó: Zana Diána)

A sok egyéb hasznos célkitűzés mellett a tábor egyik legfőbb, nem titkolt célja, hogy az NSKI munkatársai a részvevők közreműködésével egy olyan tanulmányt dolgozzanak ki, mely értelmezi és vizsgálja az elvándorlás folyamatát, ezáltal elősegítheti a szülőföldön maradást. A résztvevőknek a tanultak alapján otthon, saját közösségükben október közepéig készíteniük kell egy tanulmányt a témakörről.