A nagykaposi Erdélyi János Vegyeskar fellépése a jubileumi ünnepségen (Fotó: EJV)

A nagykaposi Erdélyi János Vegyeskar két évtizede tevékeny és sikeres résztvevője a felvidéki magyar kóruszenei életnek. Az énekkar tagjai a közelmúltban jubileumi ünnepséget tartottak, mely során megvalósult álmuk: Petőfi Sándor szobrot kapott az Ung-vidék központjában, illetve megrendezték a IV. Kárpát-medencei Kórustalálkozót is. 

Az ünnepség kapcsán Baloghné Domonkos Malvin karnagyot kérdeztük, aki elmondta, hogy az 1996-ban alapított kórus mottójául Babits Mihály versét választották, ami a IV. Kárpát-medencei Kórustalálkozó nyitódala is volt egyben: „… és akinek szép a lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek.” „A jubileumi ünnepségen végig ezt éreztük. A több mint száz énekes tolmácsolásában csodálatos kórusművek hangzottak el, amellyel ismét bizonyították, hogy a dal szeretni tanít. A közös szám éneklése alatt azt éreztük, hogy az énekléstől fénylőbb lesz a hit és szeretetünk magyar nemzetünk iránt” – fogalmazott Baloghné Domonkos Malvin, aki örömét fejezte ki, hogy szép környezetben, kedves vendégekkel, családtagjaikkal ünnepelhették meg a kerek évfordulót.

A résztvevők (Fotó: LD)
A jubileumi ünnepség résztvevői (Fotó: LD)

„Ünnepségünket megkoronázta, hogy kezdeményezésünk értő fülekre talált és közösen énekelhettük el a Nemzeti dalt és a Himnuszt Petőfi Sándor szobrának avatásán, ami felejthetetlen élmény volt!” – hangsúlyozta a karvezető.

Az egyik nagykaposi rendezvényközpontban megtartott ünnepségen Gabri Rudolf, a Csemadok városi szervezetének elnöke üdvözölte az egybegyűlteket, aki hangsúlyozta, hogy számon kell tartani mindenkit, minden egyes magyart, minden egyes csoportosulást, akikre büszkék lehetünk. „Mi, Ung-vidékiek ilyen büszkeséggel tekintünk az Erdélyi János Vegyeskar tagjaira.” A kórus immár két évtizedes fennállása és sikere támpilléreként nevezte meg a közös éneklés szeretetét, a kórus vezetőjének személyét, illetve a közös cél és szenvedély, az éneklés által létrejött közösséget.

Gabri Rudolf köszöntője (Fotó: LD)
Gabri Rudolf és a vegyeskar (Fotó: LD)

Mint megtudtuk, a Kárpát-medencei Kórustalálkozó az Erdélyi János Vegyeskar kezdeményezése. 1998-ban tartották az első ilyen rendezvényt, amikor egyúttal végső búcsút vettek Muník László karvezetőtől.

Az idei kórustalálkozó vendége volt a szepsi Egressy Béni Vegyeskar, a Mokcsamogyorósi Búzavirág Dalkör, a nagykaposi Cantabile Női Kamarakórus, a magyarországi Albertirsai Daloskör és a sorból kissé kilógó Csurbeláj népi zenekar.

Közös éneklés a IV. Kárpát-medencei Kórustalálkozón (Fotó: LD)
Közös éneklés a IV. Kárpát-medencei Kórustalálkozón (Fotó: LD)

Ünnepi köszöntőt Petrikán Péter Nagykapos polgármestere, valamint Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke mondott. A jubileum alkalomból Bárdos a vegyeskar részére díszoklevelet nyújtott át a Csemadok Országos Tanácsa nevében, gratulálva az elmúlt 20 évhez és megköszönve a munkát. A rendezvény során számos gratuláció érkezett továbbá a régió intézményei, civil szervezetei, csoportjai képviselőitől, valamint a vegyeskar munkáját elismerő magánemberektől. Személyesen gratulált Herczeghné Petneházy Melinda, a Herczegh Károly alapítvány társalapítója is.

Bárdos Gyula a Csemadok nevében díszoklevelet adományozott (Fotó: LD)
Bárdos Gyula a Csemadok nevében díszoklevelet adományozott (Fotó: LD)

Az Erdélyi János Vegyeskar 1996. május 16-án tartotta első próbáját, majd abban az évben, augusztus 25-én léptek fel először a millecentenárium ünnepe alkalmából. A 32 taggal indult kórus alapítói Fazekas Lídia, Fuksz Aliz, Kozsár Miklós és Miczák Bertalan voltak. A nagykaposi Csemadok alapszervezetének vezetősége Baloghné Domonkos Malvint és Muník Lászlót kérte fel a kórus vezetésére. Muník László munkájának korai halála vetett véget. 2006-ban megjelent Tavaszi dal című lemezük, majd Nagykapos város önkormányzata „Pro urbe” díjjal jutalmazta munkájukat. A kórus állandó fellépője a régió rendezvényeinek, legyen szó történelmi évfordulókon való megemlékezésekről, ünnepi koszorúzásokról. Kapcsolatot ápolnak nemcsak felvidéki, hanem kárpátaljai, délvidéki, magyarországi és erdélyi kórusokkal is. 2013-ban Egerben a KÓTA minősítése alapján bronz fokozatot kaptak. A vegyeskar heti rendszerességgel tartja próbáit a nagykaposi Magyar Közösségi Házban.