Szepsi Laczkó Máté Gyülekezeti Napok

A Szepsi Laczkó Máté Gyülekezeti Napokra október 15. és 31. között kerül sor Szepsiben. A nyitó áhítatot a Szepsi Laczkó Máté dombormű megkoszorúzása, valamint a Répás Zsuzsannával és Csáji Attilával való találkozás követte.

A Szepsi Református Egyházközségben már korábban is rendeztek egy-egy népművelő előadást, idén azonban  több generációt és a kívülállókat is megszólítani hivatott rendezvénysorozatot szerveztek.

“A rendezvény célja misszió, hívogatás Istenhez és visszatalálás önmagunkhoz. A reformáció valódi örökségének a megismerése, és hálaadás az Istentől talentumként ránk bízott magyarságunkért. Továbbá történelmi évfordulóink megtartása, valamint traumáink megismerése, tanulságainak megfogalmazása és feldolgozása” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Nt. Molnár Árpád.

Nt. Molnár Árpád
Nt. Molnár Árpád

A gyülekezet presbitériuma már tavaly megformálta elképzelését a gyülekezet összefogására és építésére. Ez év elején eltervezte, és a gyülekezet közgyűlése jóvá is hagyta egy ilyen jellegű, illetve több hasonló rendezvény ötletét. A Szepsi Laczkó Máté Gyülekezeti Napok vezérfonala pedig, amint vezérigéje is sejteti: „az igazsághoz ragaszkodva növekedjetek fel a szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus” (Ef 4, 15).

Szepsi Lackó Máté domborműve Szepsiben
Szepsi Lackó Máté domborműve Szepsiben

A rendezvény nyitó áhítattal indult, amelyet Nt. Molnár Árpád tartott. Többek között kiemelte: „Korunk relativizálja az igazságot, vagyis bárkinek lehet igaza, aki erősebb, vagy többségben van, vagy történelmet ír. A ragaszkodás az igazsághoz viszont azt jelenti, hogy ragaszkodnunk kell az Isten testté lett Igéjéhez, a Jézus Krisztusban kijelentett valósághoz, az írott Igéhez, a Bibliához, amely Róla tanúskodik, s ez nem engedi eltagadni, elhallgatni, vagy elferdíteni azt a valóságot, amiben élünk, vagy éltünk. Ezt fedezte fel újra a reformáció, ennek alapján korrigálta az egyház küldetését, erre emlékezünk újra 500 év után. Ehhez az alaphoz kell visszatérnünk. Másfelől jelenti a történelmi harcaink és megaláztatásaink igaz ismeretét, az őszinte szembenézést a valósággal, hogy mi okozza önfeladó hajlamunkat, hiszen csak így van esély a gyógyulásra, az újrakezdésre, a jövőbe néző reménységre.“

Szepsi Lackó Máté domborművének megkoszorúzásakor - Ivána László koszorúz
Szepsi Lackó Máté domborművének megkoszorúzásakor – Iván László koszorúz

A rendezvényen jelen volt Répás Zsuzsanna, a Magyar Művészeti Akadémia Nemzetközi és Határon Túli Ügyek Főosztályának vezetője, valamint Csáji Attila képzőművész, Szepsi szülötte, aki a nyitó áhítatot követő Szepsi Laczkó Máté dombormű megkoszorúzása alkalmával mondott ünnepi beszédet. Mindezek után a gyülekezeti teremben Géresi Róbert püspökhelyettes előadását “A reformáció üzenete” címmel hallhatták a résztvevők. A “Magyarok a Szovjetunió táboraiban” című kiállítást Répás Zsuzsanna, a Magyar Művészeti Akadémia Nemzetközi és Határon Túli Ügyek Főosztályának vezetője nyitotta meg. A főosztályvezető az emlékezés és emlékeztetés fontosságát hangsúlyozta ki. Hiszen amely nép nem ismeri a történelmét, arra van ítélve, hogy újra átélje azt. Kiemelte – maga is református zsinati képviselő lévén – a Magyarországi Református Egyház nyilatkozatát, amelyben hálát ad az 1956-os szabadságharcért, mindazok bátor, önfeláldozó és példaadó életéért, akik abban szerepet vállaltak.

Géresi Róbert püspök-helyettes előadása
Géresi Róbert püspök-helyettes előadása

A késő délutáni órákban az “Egy tollvonás egy nép sorsa” című kisfilmet Bartók Csaba presbiter vezette be. Ezután kötetlen beszélgetésre került sor Csáji Attila koronatanúval a kitelepítésről, hiszen ő élő tanúja a gyerekkorában átélt kitelepítésnek. Elbeszélte hogyan élte át a családja, református lelkipásztor édesapjával és két testvérével a bevagonírozást és a Magyarországra telepítést Kassáról (ahol a húga a mai napig él), és hogy miként élték ezt meg a szülei. Miként segítették őket együttérzően az anyaországi kis emberek, és vegzálták a már akkor kommunista hatalom emberei. Elbeszélésében kitért rá, hogy édesanyja mennyire vágyott vissza a szülőföldre. Gyermekkori élményeinek elbeszéléseit követően lehetőség adódott beszélgetni vele, és kiegészíteni az elhangzottakat.

A rendezvénysorozat következő programjára október 16-án került sor, amikor is dr. Erdélyi Géza, nyugalmazott püspök előadását hallhatták “Októberi örökség – 1517, 1849, 1956” címmel.

Dr. Erdélyi Géza, nyugalmazott püspök előadás közben
Dr. Erdélyi Géza, nyugalmazott püspök előadás közben

A szervezők október 18-án Luther életrajzi filmjének vetítésére az érdeklődőket, október 21-én pedig a Szepsi Laczkó Máté nyomában című dokumentumfilm vetítésére és beszélgetésre a rendezvény névadójáról. Október 22-én családi napra várják az érdeklődőket. Október 23-án zenés áhítatra, majd másnap, október 24-én újabb filmvetítésre, és az október 26 – 29. közötti napokon pedig evangelizációra hívják a híveket. A rendezvénysorozat utolsó három programja keretében többek között Dienes Dénes egyetemi tanár előadására, a szentendrei Kecskés Együttes hangversenyére és október 31-én a prédikátorok sírjának megkoszorúzására, valamint reformáció emléknapi istentiszteletre szólítanak minden kedves érdeklődőt.

képek: Kovács Kristóf és Sirgely Andrea