(Fotó: kuruc.info)

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Jogsegélyszolgálatának közreműködésével a napokban három peredi magánszemély pert indított a szlovák kormány ellen a 2012-es peredi népszavazás eredményeinek figyelmen kívül hagyása miatt. Az érintettek személyiségi jogaik és az egyenlő bánásmód elvének megsértését kifogásolják.

Mint köztudott, a vágsellyei járásbeli Pered lakossága még 2012. március 10-én szavazott a település szlovák nevének Peredre történő visszaváltoztatásáról. Ezt az eredeti magyar helységnevet használták az államigazgatásban 1918-38-ig,és illetve 1944-48-ig is. Bár a népszavazás érvényes és sikeres volt, és a község kérvényezte a település megnevezésének megváltoztatását a mai „Tešedíkovo” helyett a magyar megjelöléssel megegyező „Pered” névalakra, nem jártak sikerrel.

A belügyminisztérium javaslatával összhangban a szlovák kormány 2013. október 16-án elutasította a névváltozási kezdeményezést arra való hivatkozással, hogy a Pered szó nem számít kodifikált, hivatalos szlovák elnevezésnek – áll a Kerekasztal Jogsegélyszolgálatának közleményében.

A régóta húzódó ügyben több jogorvoslati kísérlet is történt, melyek mögött aktivisták és civil szervezetek álltak, mint a Kétnyelvű Dél-Szlovákia Mozgalom. Jana Dubovcová ombudsmani hivatala is megerősítette, hogy a szlovák hatóságok szakszerűtlenül jártak el az ügy kapcsán.

A közleményben fogalmazottak szerint: A mostani bírósági beadvány fő érvelése szerint a kormány elutasító határozata sérti a felperesek közügyek gyakorlására vonatkozó jogát és nyelvi alapon diszkriminálja őket, amivel a kormány egyúttal megsértette személyiségi jogaikat és emberi méltóságukat is. A felperesek emiatt írásos bocsánatkérést követelnek és a község névváltoztatásának jóváhagyását a népszavazás eredményei szerint.