A Nyugat-Szlovákiai Energetikai Vállalat nem tartja fontosnak, hogy a közterületeken álló berendezésein feltüntesse a kisebbség anyanyelvén is a figyelmeztető táblák szövegeit. (Fotó: Pro Civis p.t.)

A Pro Civis polgári társulás már több alkalommal felhívta a figyelmet arra, hogy Szlovákiában nem tartják be a nemzeti kisebbségek nyelvi jogait. A társulás munkatársai ezúttal 117 beadvánnyal fordultak a szlovák kormányhivatalhoz.

A Csallóközcsütörtökben bejegyzett társulás a beadványokban a kisebbségi nyelvhasználati törvény be nem tartásának eseteit kérik számon az állami hivatalon. „A polgári társulás munkatársai ezúttal a Nyugat-Szlovákiai Energetikai Vállalat ignoranciáját panaszolták be, amely nem tartja fontosnak, hogy a közterületeken álló trafóállomásain, elosztóállomásain, villanyoszlopain és egyéb villamosenergetikai berendezésein feltüntesse a kisebbség anyanyelvén is az emberi életre, egészségre és biztonságra veszélyes figyelmeztető táblák szövegeit. Teszi ezt annak ellenére, hogy a kisebbségi nyelvhasználati törvény 4. §-ának 6. bekezdése kötelezi erre” – írták a Pro Civis munkatársai október 10-ei sajtóközleményükben.

A kisebbségi nyelvhasználati törvény ilyen mértékű ignorálására maguk a Pro Civis munkatársai sem számítottak, ezért fotódokumentációt készítettek a kötelességszegésről. A társulás munkatársai ezúttal 36 községet jártak be a Dunaszerdahelyi járásban és arra a megállapításra jutottak, hogy az összes dokumentált berendezés esetében hiányoznak a magyar feliratok!

A Pro Civis 2013-ban 34 beadvánnyal fordult a kormányhivatalhoz, amelyek a magyarok által lakott települések közelében levő töltőállomások (benzinkutak) emberi életre, egészségre és a biztonságra veszélyes helyzetekre figyelmeztető feliratain hiányzó magyar szövegre hívta fel a figyelmet. A hivatalnak egy évig tartott a helyzet orvoslása, de végül kötelezte az üzemeltetőt a jogorvoslatra. A probléma egyébként országos méretű, hiszen nemcsak a Dunaszerdahelyi járásban hiányoznak a kétnyelvű feliratok, amelyek feltüntetését törvény írja elő.

„A polgári társulás munkatársai fontosnak tartják megjegyezni, hogy a kormányhivatal feladata nem az lenne, hogy különféle kutatások és elemzések által igyekezzen kimutatni, hogyan tartja be Szlovákia a kisebbségi nyelvhasználati törvényt, hanem azon kellene fáradoznia, hogy az ország nemzetiségeinek megelégedésére valóban betartsa és betartassa a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeit és a vonatkozó törvény előírásait” – írták közleményükben a társulás munkatársai, utalva ezzel a hivatal által az önkormányzatoknak kiküldött kérdőívekre, amelyek alapján a hivatal jelentést készít majd a szlovákiai magyarság helyzetéről. A kérdőívet az önkormányzati hivatalok munkatársai töltik ki, az adatokat pedig senki nem ellenőrzi.