A Grace ifjúsági csapata

Sárközi Tibor, a Grace egészségkárosultak és mozgáskorlátozottak nagypakai egyesületének elnöke értékelte a civil szervezet 2016-os munkáját és beszélt a 2017-es év kihívásairól, terveiről.

Mikor alapították az egyesületet és milyen céllal?

A Grace egészségkárosultak és mozgáskorlátozottak egyesületét 2012. november 24-én alapítottuk Nagypakán. Legfőbb céljaink közé tartozik a mozgáskorlátozottak és az egészségkárosultak jogainak megvédése, tanácsadás, prevenció és további szociális szolgáltatások. Egyesületünk feladatának tekinti e csoportok tagjainak segítését, támogatását, felvilágosítását.
Tagjaink között vannak különböző fogyatékkal élők és olyanok, akiknek családjukban, környezetükben élnek rokkant, beteg személyek. A szervezeten belül működik egy ifjúsági csoportunk. Köztük vannak egészséges fiatalok is, akik segítik a fogyatékkal élő társaik társadalmi életbe való beilleszkedését. Ugyanakkor egész évben szociális tanácsadást biztosítunk tagjaink részére hozzáértő szakemberek bevonásával. Ha bárki szükségét érzi, nagyon szívesen segítünk bármiben.

Milyen kapcsolatokat tudtak kiépíteni más szervezetekkel?

Nagyon örülünk, hogy számos velünk együttműködő baráti szervezetet tudunk felsorolni és hisszük, hogy ezen pozitív, építő kapcsolataink a jövőben is megmaradnak, sőt erősödni is fognak. Eredményes kapcsolatokat ápolunk több külföldi és hazai egyesülettel, szociális otthonokkal és a lakhelyeken működő szervezetekkel. Szeretném kiemelni Magyarországról többek között a Tatai Áhi Jóga Egyesületet, valamint városok közül a győri, tatabányai, szombathelyi, pápai, mélykúti, Csepel-szigeti mozgáskorlátozottak egyesületeit, valamint fontos számunkra a más fogyatékkal élőkkel ápolt baráti kapcsolat is, mint az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete. A határokon túlról mindenképpen említést érdemel a szabadkai rokkantak sportegyesülete, tájainkról a privigyei egészségkárosultak egyesülete. Környékünkről pedig a nagymegyeri, galántai, dunaszerdahelyi, szarvai és a dióspatonyi egészségkárosultak egyesületei.

Sárközi Tibor, Bacsárdi József, Vozárik Julianna

Milyen rendezvényeket szerveznek?

A rendezvényeink célja, hogy az egészségkárosultak, a mozgáskorlátozottak és a  különböző fogyatékkal élők megmutathassák magukat a világnak, és bizonyíthassák, nem terhei, hanem értékei a társadalomnak. Másként élni nem könnyű. Naponta azért küzdeni, hogy elfogadjanak, bebizonyítani, hogy mi is ugyanolyan értékű tagjai vagyunk a társadalomnak, mint a többi egészséges ember. Hangsúlyozom, harcolni azért, hogy elfogadjanak és főleg azért, hogy befogadjanak. A sérült emberek mutatják meg, hogy nincs lehetetlen. Jó látni, amikor újra találkoznak, és új barátságok szövődnek és jó látni a sok-sok mosolygós arcot, mikor a búcsúzáskor ránk nevetnek. Sportrendezvények, kulturális és egészségmegőrző programok által segítjük a társadalomba való beilleszkedésüket. Céljaink közt szerepel megadni a lehetőségét, hogy minden fogyatékkal élő ember a lehető legteljesebb önálló életet élhessen.

A 2016-os év rendezvényeiből kiemelne néhányat?

Elmondhatjuk, hogy egy újabb sikeres év után vagyunk. Ugyanis az idén több járási, országos és nemzetközi eseményen képviseltük az egyesületünket, kiváló eredményekkel. Összesen 35 rendezvényen voltunk résztvevők és szervezők.
Januárban rendeztük meg az első jótékonysági asztalitenisz tornánkat a helyi kultúrházban negyvennyolc versenyzővel férfi és női kategóriában. A jótékonysági verseny célja, hogy a befolyt összegből támogassuk az egyesületünk sportolóit a hazai és a nemzetközi versenyeken való részvételben.

Grace-cup asztalitenisz torna

Februárban az egészségkárosultak konferenciájára Duchonkára kaptunk meghívást, ahol az akadálymentesítésről és a szociális törvényekről Nagy Zoltánnal, az országos szövetség elnökségi tagjával folytattunk eszmecserét.
Vozárik Julianna, a nagymegyeri egészségkárosultak elnökének ötlete alapján közösen ünnepeltük testvérszervezeteinkkel a farsangot, nőnapot, fiúnapot, a nyárbúcsúztatót és az egészségmegőrző programon belül a tatai Áhi jóga elnöke Bacsárdi József vezetésével Áhi jóga gyakorlatokat végeztünk. Áprilisban Győrben voltunk az Értelmileg Sérültek és Segítőik Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének sportnapján. Csapatunkat a nagymegyeri egészségkárosultak és az ekecsi szociális otthon lakói alkották, akik nagy örömünkre első helyezést szereztek. Májusban a Vajdaságban jártunk Szabadkán, ahol a helyi rokkantak sportegyesülete meghívására háromnapos programon vettünk részt.
Mélykúton részt vettünk az esélyegyenlőségi napon. Ez a rendezvény arról szólt, hogy  felhívja a figyelmet az esélyegyenlőségre, a fogyatékossággal vagy bármely más okból hátrányban élők napi gondjaira, életmódjára, lehetőségeire.
Júliusban rendeztük az immár hagyományos nemzetközi egészségkárosultak és mozgáskorlátozottak találkozóját, ezen belül a III. GRACE-cup nemzetközi sportnapot.
Szeptemberben Tatán rendezte nemzetközi szövetségünk az NKEESZ, a nemzetközi családi sport és egészségmegőrző napját. A rendezvény célja a társadalmi csoportok, idősek, fiatalok, egészséges és beteg emberek közötti kapcsolatteremtés és kapcsolattartás, az egészség megőrzése és fenntartása.
Októberben először szerepeltünk a XIV. CSEFOSZ sportnapon, Kiskunlacházán.
Andrássy Csaba képviseletében először vettünk részt a mozgáskorlátozottak országos bajnokságán és a közeljövőben szeretnénk még több versenyzőt indítani ezen a rangos versenyen.
Végül szeretném megemlíteni, hogy nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy az egyesületünk is meghívást kapott Budapestre a Parlamentbe, az ÉFOÉSZ megalakulásának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre.

Az Országházban

Kik segítik a munkáját?

Az egyesületünk tagjai elkötelezetten segítenek pozitív hozzáállásukkal a rendezvények szervezésében az egész év folyamán. Támogatja munkámat a családom, akik mindenben mellettem állnak.
Szeretném kiemelni Sárközi Irént, Andrássy Csabát, Andrássy Tímeát, Czucz Júliát egyesületünk fényképészét, Fehér Lászlót és három ifjúsági tagunkat, Csiba Norbertet, Patonyi Patrikot és Barányi Péter DJ-t, akikre mindig mindenben számíthatok.
Többek között Ivan Seňan polgármester  és a képviselő-testület tagjai is elismerik tevékenységünket, odafigyelnek terveinkre, nélkülük rendezvényeinket sok esetben nem tudnánk megvalósítani.

Milyen terveik vannak 2017-ben?

Jövőre is sok szép programunk van kilátásban, már most meghívást kaptunk nemzetközi sportnapokra, kulturális fesztiválokra, esélyegyenlőségi, egészségmegőrző és gasztronómiai napokra idehaza és a határon túlra egyaránt.
Medvegy Judittal, a CSEFOSZ SE elnökével, akivel a Szövetség a Közös Célokért társulás magyar – külhoni magyar civil szervezetek partnerközvetítő programja során ismerkedtünk meg, tervezzük egy sportprogram megvalósítására kidolgozott közös pályázat beadását.
Az ifjúsági csapatunknak is számos programot tervezünk és csakúgy, mint eddig, 2017-ben szintén a legfőbb célunk, hogy segítsük a súlyos fogyatékkal élő gyerekeket.
2016-ban tagjai lettünk a Szlovák Mozgáskorlátozottak Országos Sportszövetségének, és így részt vehetünk az országos asztalitenisz bajnokságban.
A 2017-es évben ugyancsak sikeres és eredményes munkát szeretnénk a sorstársaink érdekében megvalósítani.
Az új évben az első rendezvényünkre, a II. jótékonysági asztalitenisz tornára, január 14-én Nagypakára sok szeretettel várunk minden érdeklődőt.