Illusztráció. Kép: tarnokhir.hu

A tavaszi szemeszterben is részt vehetnek határon túli magyar hallgatók magyarországi részképzésen.

A napokban jelent meg az EMMI és az ELTE által meghirdetett 2016/17-es tanév tavaszi szemeszterére vonatkozó miniszteri ösztöndíjas részképzős pályázat, melyre határon túli magyar hallgatók pályázhatnak miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2016/2017-es tanév tavaszi szemeszterében.

Az ösztöndíjat két pályázati kategóriában hirdetik meg: teljes szemeszteres részképzés és részképzős tanulmányút kategóriákban. Mindkét pályázati kategória esetében elismertethetőek lehetnek a tanulmányok a szülőföldi intézmény és a befogadó intézmény között.

Teljes szemeszter

A teljes szemeszteres részképzés időtartama a 2016/2017-es tanév teljes tavaszi szemesztere (5 hónap). Az ösztöndíjat elnyert hallgató a 2016/2017-es tanév teljes tavaszi szemeszterének a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztás szerinti kezdőnapján (erről az adott magyarországi felsőoktatási intézmény ad tájékoztatást) köteles megkezdeni a részképzését. A hallgatónak a részképzése megkezdésének és befejezésének – az adott magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztásnak megfelelő – pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon és a befogadó nyilatkozaton is fel kell tüntetnie. Ebben a kategóriában nem lehet meghaladni a 2,5-ös minimum átlagot (súlyozott átlag).

Részképzős tanulmányút

A részképzős tanulmányút esetében az ösztöndíj időtartama két héttől három hónapig terjedhet. Nagyon fontos, hogy az elnyert ösztöndíj 2017. február 27. és június 26. között használható csak fel. Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak a kötelezően csatolt mellékleteket és igazolásokat csak egy példányban kell csatolni. Ez a kitétel nem vonatkozik a befogadó nyilatkozatra, mert mindkét kategória pályázásánál azokat a pályázott kategóriának megfelelően külön-külön kell benyújtani, akárcsak a pályázati adatlapot.

A pályázat ösztöndíjjal, szálláslehetőséggel, valamint szakmai, illetve adminisztratív támogatást nyújtva segíti a pályázót. Az ösztöndíj összege kb. havi 40 000 forint. Jelentkezni két lezárt szemesztert követően lehet, tehát másodévesek már pályázhatnak.

Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2016/2017-es tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi állami vagy egyházi felsőoktatási intézményben.

A pályázásból kizáró általános feltételek

Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek és a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek. Nem részesülhetnek támogatásban azok a személyek, akik a 2016/2017-es tanév tavaszi félévének időtartamára az EMMI és az ELTE más közös pályázata alapján ösztöndíjban vagy tanulmányi támogatásban részesülnek, és/vagy ugyanebben az időben a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramban vesznek részt ösztöndíjasként. Szintén nem részesülhetnek támogatásban azok, akik más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesülnek. Nem pályázhatnak azok, akiknek a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében folytatandó magyarországi részképzése esetében a befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény (mely a befogadó nyilatkozatot kiállította) nem állami vagy nem egyházi egyetem/főiskola (azaz a befogadó felsőoktatási intézmény magánegyetem/főiskola, és az intézmény neve nem szerepel a majdan megjelenő pályázat 1. sz. mellékletében).

Pályázni a pályázati adatlap és a befogadó nyilatkozat kitöltésével lehet. A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó befogadó nyilatkozat akkor tekinthető érvényesnek, ha a fogadó tanár aláírása mellett azt a fogadó felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya vagy rektori/dékáni hivatala aláírással és pecséttel hitelesíti. A befogadó nyilatkozatot, az adatlapot, a pályázati kiírást és a publikációs mellékleteket a www.szakc.sk weboldalon, a „Pályázatok“ menüfül alatt találják az érdeklődők, vagy pályázataink között.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2017. január 18. 15.00 óra. A pályázatokat postai úton (ajánlott küldeményként) és személyesen az alábbi címen lehet beadni: Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája – 945 01 Révkomárom (Komárno, – Nám. Kossutha 3.), Kossuth tér 3. P.O.Box 48. A pályázatokkal kapcsolatban érdeklődni a 0908 116 931–es telefonszámon, vagy a komarom@szakc.sk e-mail címen lehet.