A pedagógusok és a pedagógusok munkáját segítő alkalmazottak feddhetetlenségére várhatóan új szabályok vonatkoznak majd a közeljövőben. A parlamenti képviselők ugyanis támogatják azt a javaslatot, amelynek értelmében bizonyos bűncselekmények elkövetői mentesítés esetén – tehát amennyiben a büntetést törlik az erkölcsi bizonyítványból – sem lennének alkalmasak a pályára.

A parlament oktatási bizottságának tagjai egyhangúlag megszavazták Lucia Ďuriš Nicholsonová, Juraj Droba és Natália Blahová (valamennyien az SaS képviselői) módosító indítványát, amellyel a pedagógusi és más szakmai alkalmazottakról szóló törvényt változtatnák meg, és a jogszabályt a parlamenti testületnek is megszavazásra ajánlották.

A feltételek azonban, amelyek szerint az új szabályok értelmében a pedagógusoknak bizonyítaniuk kell a feddhetetlenségüket, végül is enyhébbek lesznek, amint azt eredetileg tervezték. Branislav Gröhling (SaS) jóváhagyott módosításából ugyanis az következik, hogy a már eddig alkalmazásban lévő pedagógusokra nem vonatkozik majd a kötelesség, hogy a feddhetetlenségüket bűnügyi nyilvántartási kivonattal igazolják. Az eredeti indítvány ugyanis még ezzel számolt.

A módosító indítvány megszavazása esetén a bűnügyi nyilvántartási kivonatokat csak azoknak kell kötelezően felmutatniuk, akik a megszavazást követően állnak munkába. „Az iskolának így biztosítéka lesz afelől, hogy a tanítói állást nem tölti be olyan ember, aki a múltban valamilyen különösen súlyos bűncselekményt követett el, s ezáltal nagyobb biztonsággal védelmezhetők a gyerekek, illetve a diákok érdekei“ – fogalmazott Ďuriš Nicholsonová.

A jogszabály, amely jelenleg második olvasatban van a parlament előtt, az egyik pozsonyi alapiskolában történt konkrét esetre reagál. Az oktatási intézmény egy olyan tanítót alkalmazott, aki a bűnügyi nyilvántartásból kikért aktuális erkölcsi bizonyítványa szerint megfelelt a feltételeknek. Később azonban kiderült, hogy a múltban fiatal fiúk molesztálása miatt volt büntetve, de mivel a büntetést az évek elteltével már törölték, az aktuális kivonat nem tartalmazta.

Nicholsonová úgy véli, törvényhozóként kötelessége reagálni a gyakorlati problémákra, nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy veszélyben vannak a gyermekek érdekei, mivel az iskolák nem tudnak az ilyen esetekre reagálni.

A pedagógusokról és a pedagógusok munkáját segítő más alkalmazottakról szóló jelenleg érvényes törvény értelmében feddhetetlennek az számít, akit jogerősen nem ítéltek el szándékos, vagy gondatlanságból elkövetett, a pedagógusi munka végzésével összefüggésben álló bűncselekmény miatt. A feddhetetlenséget munkába lépés előtt három hónapnál nem régebbi aktuális bűnügyi nyilvántartási kivonattal, vagyis nem az összes korábbi bejegyzést regisztráló kivonattal kell igazolni.

(Aktualne.sk/Felvidék.ma)