A II. lakótelepi alapiskola gyermekkara alapító karnagyával, Pálinkás Zsuzsával 1975-ben a Bárdos Lajos-esten

„Mi ennek a legjárhatóbb útja?” – teszi fel a kérdést a mester. Válasza: „A karéneklés.” A kodályi tanítás Magyarország határain túl is értőkre, követőkre talált. A karéneklés nálunk – a Felvidéken is – mozgalommá izmosodott. Komáromban már 56. éve énekel megszakítás nélkül a Jókai Mór Alapiskola Gyermekkara, melynek alapító karnagya Pálinkás Zsuzsa, az iskola matematika-fizika szakos pedagógusa volt.

Majd Stirber Lajos állt az énekkar élére, a jelenlegi karnagya pedig Juhász Mónika, az iskola zenei nevelés szakos pedagógusa. A 46. éve folyamatosan éneklő alsó tagozatos Kicsinyek Kórusát Kaszás Jánosné Morvay Margit, szintén az iskola egykori pedagógusa alapította, amelyet tőle Zsákovics Zsuzsa vett át, jelenleg pedig Pfeiferlik Annamária, az intézmény zenei nevelés szakos pedagógusa vezeti.

A II. lakótelepi alapiskola Kicsinyek Kórusa alapító karnagyával, Kaszásné Morvay Margittal 1971-ben, az alakulás évében

A két jelenlegi karnagy tagja volt a most általa vezetett kórus elődjének. Mindkét énekkar szinte a megalakulása óta a szlovákiai iskolai kórusok élmezőnyéhez tartozik. A szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági kórusok országos minősítő versenyén, a Csengő Énekszón arany-, illetve ezüstkoszorús minősítést ért el, de mind a „kicsinyek”, mind a „nagyok” énekkara eredményesen szerepelt már a gyermekkarok Éneklő Ifjúság elnevezésű össz-szlovákiai versenyében is, ahol dr. Ivan Hrušovský neves szlovák zeneszerző, zenetudós, a bírálóbizottság tagja gratulált a komáromi gyermekkar teljesítményéhez, amellyel bizonyította a magyar kórusok hagyományosan magas színvonalát.

A II. lakótelepi, később Béke Utcai – a mai Jókai Mór Alapiskola gyermekkarai sikerein felbuzdulva a város többi iskolája is megszervezte énekkarait, amelyek többsége mindmáig sikeresen működik. Az Eötvös Utcai Alapiskola Kicsinyek Kórusának alapító karnagya Szabó Franciska volt, majd Szilárd Erika állt a kórus élén, jelenleg Polák Lýdia vezetésével dolgozik az énekkar; az iskola „nagyok” kórusát Chalivupulu Dóra alapította, majd az 1983/84-es tanévben Siposs Jenő vette át, és mindmáig ő a karnagya. A Marianum Egyházi Iskolaközpontban Stubendek István karnagy alapított énekkart, majd Orsovics Yvette állt a kórusok – a Schola Mariana Kicsinyek Kórusa – Nagyok Kórusa – Ifjúsági Kórusa – élére. Vezetésével a „nagyok” egyre többször öregbítik városunk jó hírnevét rangos nemzetközi versenyeken is.

A Béke Utcai Alapiskola gyermekkara Zsolnán, az Éneklő Ifjúság országos seregszemléjén – karnagy Stirber Lajos

A Selye János Gimnázium Énekkara és Hangszeres Kamaraegyüttese Stirber Lajos vezetésével főként az iskolai és városi rendezvényeken szerepel. A szlovák tannyelvű iskolák jelenleg is működő énekkarai: a Határőr Utcai Alapiskola Škovránok – Alžbeta Kolláriková; a Komenský Utcai Alapiskola Margarétky – Viera Harmatová és Adriana Schuchmannová vezetésével dolgozik. Évenként megmérettetnek a Komáromi Regionális Népművelési Központ által kiírt járási énekkari versenyen és gyakori szereplői a helyi kulturális rendezvényeknek is.

Az egykor országos sikereket is megélt, Kornélia Milecová által alapított Námorníček gyermekkar (a karnagynő autóbalesetben történt elhalálozását követően) Katarína Čupková vezetésével még éveken át sikeresen működött. A gyermekkar egykori leglelkesebb tagjai a Komáromi Városi Művelődési Központ keretében működő, idén 20 éves Kantantína női kamarakórusban énekelnek Katarína Čupková vezetésével.

A Námorníček gyermekkart Kornélia Milecová vezényli

2013-ban újabb oktatási intézményi kórussal bővült a komáromi énekkarok családja: Orsovics Yvette, a Selye János Egyetem tanszékvezető zenetanára megalapította az SJE Pedagógiai Karának Kórusát.

(A képek a II. lakótelepi alapiskola gyermekkarának krónikájából származnak.)