Már olvasható a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának gondozásában megjelenő Kürtös kulturális-közéleti havilap márciusi száma. A tartalomból:

A regionális havilap idei harmadik számának központi témája március idusa. Balogh Gábor, a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának elnöke ünnephez kapcsolódó gondolatait Az 1848/49-es szabadságharc margójára című írásában adja közre a címlapon. Az ünnephez kötődve a Kürtösben Petőfi-versekkel is találkozhat az olvasó.

Több cikk is foglalkozik az oktatással, az iskolaüggyel. Óváron március elején regionális rendezvényt szerveztek Hogyan tovább, kisiskolák? címmel. A beiratkozási időszak kezdetén az anyanyelvi oktatás is előtérbe kerül a lapban.

A járás magyar oktatási intézményeinek életéről is beszámolnak. Az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola helyi és környékbeli óvodásokat látott vendégül. Emellett az iskola lövészei sikeresen szerepeltek a járási és a kerületi lövészversenyeken is. A lap hasábjain bemutatkozik az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola.

Február a farsang időszaka is, több községben is szerveztek bálokat, vigadalmakat. Így a március számban beszámoló olvashatunk többek között az inámi, az ipolynagyfalui és az ipolyhídvégi eseményről.

Ipolybalogon rendezték meg a Tompa Mihály Országos Szavalóverseny járási fordulóját, a kategóriák győztesei a besztercebányai kerületi versenyen folytatják a szereplést.

A Kürtös is megemlékezik a 200 éve született Arany Jánosról, akinek a rövid összefoglaló mellett a Fiamnak című költeménye is olvasható a lapban.

Nagycsalomján és Ipolynyéken emlékeztek gróf Esterházy János mártírpolitikusra, halálának hatvanadik évfordulója alkalmából. A koszorúzással egybekötött megemlékezésen Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója tartott előadást, majd Boráros Imre előadásában Siposhegyi Péter: Hantjával sem takar – János passiójával zárult a rendezvény.

A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva a keresztút stációit magyarázzák, valamint Balga Zoltán atya nagyböjti gondolatai is olvashatóak.

A márciusi számból sem hiányozhat az eseményajánló és a könyvismertető rovat. A Kürtös hátoldalán Wass Albert március 15-ei üzenete olvasható, a márciusi események színes illusztrációi mellett.

A Kürtös márciusi száma az alábbi linken elérhető ITT.