Bystrý Katalin a Szent Gorazd Nagy Emlékéremmel (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Tizenkilenc pedagógust és iskolai alkalmazottat tüntettek ki az ipolysági városházán megtartott pedagógusnapon április 3-án. A város itt köszöntötte Bystrý Katalint, a Pongrácz Lajos Alapiskola nevelőjét, aki az oktatásügyi minisztérium által adományozott Szent Gorazd Nagy Emlékéremben részesült.

Ipolyságon nagy hagyománya van, hogy a város oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok és nem pedagógus alkalmazottak munkájuk elismeréseként köszönőlevelet vehetnek át. Elismerésükre az egyes tanintézmények vezetői tesznek javaslatot. Az idei pedagógusnapi ünnepség különlegessége volt Bystrý Katalin köszöntése, aki március 31-én vehette át Pozsonyban a Szent Gorazd Nagy Emlékérmet Peter Plavčan szakminisztertől. Az ipolysági nevelőnő 81 pedagógustársával együtt részesült a tárca kitüntetésében. Az oktatásügy és a tudomány minden területéről voltak kitüntetettek. A minisztérium a díj három fokozatát adta át. A nagy emlékéremmel 26 személyt tüntettek ki, köztük egyedüli felvidéki magyarként Bystrý Katalint.

A díjazottak egy része (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint a laudációban elhangzott, életjubileuma, kiváló eredményei, az iskolán kívüli közéleti és társadalmi tevékenysége révén érdemelte ki a magas szakmai kitüntetést. Évtizedek óta az iskola égisze alatt működő turisztikai szakkör vezetője. Az egészséges életmód propagálójaként magyarországi tanintézményekkel is együttműködve szervezett több kirándulást, turisztikai tanfolyamot, így építve a kölcsönös kapcsolatot tanárok, diákok és szülők között az Ipoly két oldalán. Közéleti szerepvállalása sem elhanyagolható. Kuratóriumi tagja az Ipolyság Város Pecsétje Alapítványnak, alapító tagja a Millenniumi Alapítványnak. Az egyik kezdeményezője és támogatója volt a Pongrácz Lajos név felvételének, az iskola névadója szellemisége ápolásának, és meghatározó szervezője az iskola berkeiben megvalósuló Pongrácz-ünnepségnek. A díjra az Ipolysági Városi Hivatal Közös Tanügyi Hivatala javasolta.

A színházterem megtelt (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

„Nagy megtiszteltetés volt ez számomra. Összesen huszonhatan kaptuk meg a Szent Gorazd Nagy Emlékérmet. Az iskolai tevékenységemet és az iskolán kívüli munkásságomat ismerték el ezzel. Változik körülöttünk a világ, ám az emberek közötti kapcsolat és az egészséges életmódra való nevelés fontos része az iskolai nevelésnek. Általam ezeket az értékeket is kitüntették” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Bystrý Katalin. Mint hozzátette, hivatásában ezen értékek mentén válhat valaki jó pedagógussá.

Bystrý Katalin, a Pongrácz Lajos Alapiskola nevelője (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A városháza színháztermében 19 pedagógust köszöntöttek. A díjazottak között van Jakab Margit (Hviezdoslav utcai magyar óvoda), Csala Aurélia (Štefánik téri óvoda), Kmetyo Anita (Pongrácz Lajos Alapiskola), Czibulya Lívia (Ipolysági Művészeti Alapiskola), Zvara Krisztina (Szondy György Gimnázium), Andrea Wollent (Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola), Pišák János (Ipolysági Szakközépiskola). A nem pedagógus alkalmazottak közül az alábbi magyar tanintézményi dolgozók részesültek elismerésben: Selmeczi Katalin (Pongrácz Lajos Alapiskola), Šaróka Ilona (Pongrácz Lajos Alapiskola), Banda Margit (Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola), Csáki Mária (Ipolysági Szakközépiskola), Krasznica Péter (Bentlakásos Speciális Alapiskola).