Reformációi emlékkiállítás Rimaszombatban (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A reformáció 500. évfordulója alkalmából a serkei ifj. Pohóczky Béla lelkipásztor kezdeményezésére Rimaszombatban kiállítás nyílt június 15-én, főképpen a német Luther Mártonnak és az evangélikus vallásnak állítva emléket.

A kiállítást Lisák Viktória, a Rimai Evangélikus Egyházmegye esperese nyitotta meg. Igei köszöntőjében hangsúlyozta a reformátorok azon kitartását, amivel sikerült megújítaniuk a hitet, a kultúrát, az anyanyelvi oktatást. Kiemelte, hogy nagyra becsüli Luther bátor kiállását, aki 1517. október 31-én 95 tézisét kitűzte a wittenbergi vártemplom kapujára, figyelmeztetve a hibákra, s ezzel világraszóló tiltakozást indítva el.

Lisák Viktória egyben a helyi evangélikus gyülekezet lelkipásztora is, aki a Felvidék.ma-nak nyilatkozva kifejtette, hogy a rimaszombati evangélikus gyülekezet és a Zlatica Oravcová Evangélikus Alapiskola is szervezetten emlékezik meg a reformáció 500. évfordulójáról. „Az egyetemes evangélikus egyház egy különleges programot készített, melynek keretén belül minden esperességen áthalad a reformációs emlékút. Rimaszombatban erre január 8-án került sor, amikor Svédországból érkeztek igehirdetők. Nagyon örülünk, hogy az evangélikus alapiskola diákjaival együtt részesei lehettünk ennek a mai kiállításmegnyitónak is. Vasárnap könyvbemutatóval emlékezünk Luther legközelebbi barátjára, ősz táján pedig az evangélikus templomban tervezünk egy kiállítást” – mondta. Mint megtudtuk, szeptemberben a sajógömöri gyülekezetben a magyar ajkú evangélikusoknak a református egyházzal közösen készülnek emlékprogrammal.

Ifj. Pohóczky Béla a kiállítás ötletadója (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A kiállítási tárgyak között találhatók bibliák, énekes- és imakönyvek, egyháztörténeti kiadványok Kálvin Jánosról, Luther Mártonról, az evangélikus és a református egyházról, régi képeslapok, több mint 100 éves képek, teológiai könyvek és más érdekességek, melyek nagyobbrészt ifj. Pohóczky Béla magángyűjteményéből valók. Az értékes emlékeket részben a reformáció hazájában, Németországban, de többek között Magyarországon, Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban régiségvásárokon és aukciókon, antikváriumokban vásárolta a lelkész.

Elég nehéz volt beszerezni az anyagot” – mondta a Felvidék.ma-nak ifj. Pohóczky Béla. Mint megtudtuk, a németek nem nagyon akartak értékeket küldeni Szlovákiába, mivel neheztelnek a kitelepítések miatt. Sikerült viszont megszerezni Luther 1534-ben kiadott bibliájának a másolatát. A múzeum gyűjteményéből is érdekes tárgyak kerültek elő, amelyek kiegészítik a kiállítást. Pohóczky felhívta a figyelmet Kálvin János és Luther Márton faszobrára. „Jól összeillenek, kezet fognak egymással, bár soha nem találkoztak. Ez az alkotás 1960-ban került a múzeumba” – mondta.

Ifj. Pohóczky Béla a Felvidék.ma-nak kifejtette, hogy a reformáció ajándéka az emberiségnek, hogy kezébe adta a bibliát, a szentírást, s hogy mindezt a saját anyanyelvünkön olvashatjuk. A kiállításra a családi imakönyveket is elvitték, amelyek 1850-ből, Harmacról származnak. Több évig készült a reformáció 500. évfordulójára, s annak tiszteletére tudatosan gyűjtötte a tárgyakat, sőt saját alkotásokat is készített. Elkészítette Luther szülőházának, a wittenbergi vártemplomnak, illetve Wartburg várának a makettjét is.

Oľga Bodorová múzeumigazgató, Lisák Viktória, a rimaszombati evangélikus lelkipásztor és id. Pohóczky Béla ny. ref. és evang. lelkész

Id. Pohóczky Béla nyugalmazott lelkipásztor emlékeztetett az ellenreformációra is, amikor sok lelkész gályarabként az életével fizetett a hitéért. „Csak egy szóba került volna nekik, hogy visszatérjenek, de nem adták fel, hanem tovább hirdették Krisztus szeretett igéjét” – mondta. Kitért rá, hogy ma templomainkat fel tudjuk újítani, tárva-nyitva állnak mindenki számára, de tisztelnünk kell azt, amit elődeink szenvedéseik árán kiharcoltak számunkra. „Be kell menni az Isten házába, hogy közösen, minél többen kérjük az Istent, adjon erőt, hitet és szeretetet, hogy ne 500 évet éljen meg a reformáció, hanem még akkor is legyen egyházunk, amikor Jézus eljön ítélni eleveneket és holtakat”– tette hozzá.

A tárlat augusztus 31-ig tekinthető meg, s úgy tervezik, hogy vándorkiállításként más helyszíneken is bemutatják majd.

https://www.facebook.com/pg/FELVIDEK.ma/photos/?tab=album&album_id=1551158624906448