Fotó: Dániel Erzsébet/Felvidék.ma

A háromszázharmincnégy évvel ezelőtt október 9-én vívott párkányi csatában, III. Sobieski János lengyel király vezérletével sikerült megtörni a százötven éven át tartó török uralmat.

A győztes bécsi csata után (szeptember tizenkettedikén) a lengyel király a keresztes hadak csapataival a Duna mentén folytatta hadjáratát, hogy kiűzze az országot uraló török hadakat. Párkánynál két ütközetre is sor került. Október 7-én játszódott a csata első része, amikor is úgy tűnt, hogy a király és csapata vesztésre áll, mert a török váratlanul nagy sereggel készült az ütközetre. Október 9-én sok ezer lengyel véráldozata árán Sobieski János lengyel királynak és csapatának mégis sikerült legyőzniük a törököt, s október 28-án már Esztergomban is győzelmet aratva vonultak Budára a végső diadalra.

Mint ismeretes, 2008-ban a LIMES-ANAVUM civilszervezet Párkányban emléket állított a lengyelek által jól ismert történelmi jelentőségű eseménynek, míg nálunk sajnos eddig nemigen tudtak róla, még a történelemkönyvek sem jelezték a neves dátumot. III. Sobieski János lengyel király bronzból készült monumentális szobra viszont azóta évente csábítja az idelátogató turistákat, leginkább a lengyeleket.

Október 7-én az Esztergomi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében a bazilikában tartott ünnepi szentmise után érkezett Párkányba egy autóbusznyi vendég, nevezetesen a krakkói történelmi hagyományőrzők Piotr Zapat vezetésével. Korhű ruhákban, történelmi zászlóikkal sorakoztak fel királyuk szobra elé. Eljött a Bécsben élő lengyelek Polonika című magazinjának a főszerkesztője, Slawomir Iwanowski is, hogy az évforduló alkalmából társaival együtt lerója tiszteletét. Az emlékezők között ott volt a bécsi lengyel iskola igazgatónője néhány diákja kíséretében (vállukon lengyel nemzetiszín szalaggal).

A vendégeket, köztük Bánhidy Lászlót, Esztergom város alpolgármesterét Szabó Eugen párkányi polgármester fogadta, de jelen voltak a LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás vezetői is, akik a vendégekkel együtt helyezték el az emlékezés és tisztelet koszorúit. A megemlékezés után valamennyien Esztergomba vonultak át a Duna partján lévő Sobieski-emlékműhöz, ahol köszöntőt mondott Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete. Beszédében részletesen értékelte a két párkányi csata jelentőségét, s a lengyel-magyar kapcsolatok fontosságát. Ünnepi szónok volt még az esztergomi Koditek Pál idegenvezető, az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság tagja. A megemlékezés itt is koszorúzással fejeződött be, ahol a LIMES-ANAVUM tagjain kívül ott voltak a helyi képviselők, a múzeum, valamint a Lengyel Baráti Kör tagjai is.