A vállalkozók már pályázhatnak a gazdaságfejlesztő támogatásra. A kérelmek benyújtására 2017. október 1-20-ig van lehetőség. A pályázatokat személyesen is be kell nyújtani a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. valamely területi irodájában.

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a magyar kormánynak a felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatásáról szóló határozata alapján felvidéki gazdálkodóknak és gazdasági szervezeteknek megnyitotta a pályázatok leadására szolgáló internetes oldalt. A pályázati felhívások megtalálhatók a www.baross-palyazatok.eu címen a „Pályázatok” menüpont alatt.

Pályázni csak az a szervezet tud, amely a regisztrációs linken elvégzi a regisztrációs folyamatot, majd az ott kapott felhasználói adatokkal belép a pályázati felületre.

Beadási határidő: 2017. október 20.

A pályázatokat papíralapon is be kell nyújtani a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. valamely területi irodájában 2017. október 20-ig. Az irodák elérhetőségeit megtalálja a Kapcsolat menüpontban ill. cikkünk végén.

A pályázati felhívás két részterületre bontható, a mezőgazdaság, illetve a kis- és középvállalkozók támogatására. Mindkét területre a pályázati keretösszeg összesen 2,425 milliárd forint. A beérkezett pályázatok értékelésének függvényében a pályázati keretösszeg módosulhat.

A maximum 70%-os vissza nem térítendő támogatáshoz, amelyet egy összegben folyósít a Széchenyi Programiroda, minimum 30%-os önrészt kell biztosítani. A nagyobb önrész viszont a pályázat elbírálásánál további pontokat ér.

A mezőgazdaság területén pályázni lehet:

Új mezőgazdasági gépekre, új kapcsolható eszközökre a szántóföldi termesztéshez; új kapcsolható eszközökre a szőlő- és gyümölcstermesztéshez; új kapcsolható eszközökre a gyógynövény-, virág-, fűszernövény- és zöldségtermesztéshez; új, regisztrált pótkocsis teherautóra vagy méhészkonténerre a méhészetbe.

Kertészeti technológiai fejlesztéshez szükséges, valamint ültetvénytelepítési és talajjavítási eszközök beszerzésére – (max. 15 ezer euróig)
Üveg- és fóliaházak telepítéséhez szükséges eszközök beszerzésére – (max. 10 ezer euróig)
Méhészet létrehozásához és fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzésére – (max. 5 ezer euróig)
Borászati eszközök és manufakturális végtermékek eszközeinek beszerzésére – (max. 10 ezer euróig)
Ültetvényfajok fajtaszerkezet-változtatására; új ültetvények beszerzésére – (négyzetméterenként 0,4 euró, max. 5 ezer euróig)

A kis- és középvállalkozások eszközbeszerzése:

Itt a támogatás a vállalkozások kapacitásbővítési, innovációs eszköztámogatására, termelési célú gép és berendezés, valamint szoftver beszerzésére irányul.

A támogatás maximális értéke 15 ezer euró.

A pályázók köre:

A pályázó Szlovákia Szenci, Galántai, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Vágsellyei, Érsekújvári, Nyitrai, Lévai, Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati, Nagyrőcei, Rozsnyói, Kassa-vidéki, Nagymihályi, Tőketerebesi, Poltári vagy Galgóci járásának valamelyikében állandó lakcímmel rendelkező természetes személy (egyéni vállalkozó, szabad foglalkozású, vagy önállóan gazdálkodó mezőgazdász – őstermelő) vagy ezen járások egyikének területén bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy.

Két pályázó azonos lakcímről, vagy ténylegesen egy háztartásból, illetve azonos bejegyzési címről nem pályázhat. Kivételt képez, ha a bejegyzési cím azért egyezik meg, mert a pályázók azonos, harmadik személy által üzemeltetett irodaházban, vagy ipari ingatlanban vannak bejegyezve.

Amennyiben egy magánszemély több vállalkozásban is tulajdonos, résztulajdonos vagy képviseletre jogosult, úgy a kiírás keretében csak egy tulajdonában, résztulajdonában lévő, vagy általa képviselt vállalkozás nyújthat be pályázatot. Abban az esetben, ha valakinek több cége is pályázik, valamennyi pályázata kizárásra kerül.

Csak a 2017. január 1. előtt bejegyzett vállalkozások pályázhatnak.

A pályázati beadványnak, azon belül a megvalósítani kívánt célnak illeszkednie kell a Baross Gábor Tervhez. Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a formai követelményeknek, annak tartalmi értékelésénél a következő szempontokat veszik figyelembe:

A pályázó tapasztalatának, kapacitásainak bemutatása,
A pályázati beadvány, azon belül a beszerezni kívánt eszköz/tervezett kapacitásbővítés illeszkedése a pályázati felhívás célkitűzéseihez,
A pályázati beadvány, azon belül a beszerezni kívánt eszköz/tervezett kapacitásbővítés innovatív tartalma/újdonság tartalma/regionális hiánypótló beruházás,
A beszerezni kívánt eszközök leírása, technológiai bemutatása,
Kapacitásbővülés, termék/szolgáltatás skála bővülése és a foglalkoztatás bővülése
Az eszközök ára a piaci árral összhangban van-e (a piaci ártól való lényeges eltérés esetén a pályázat érvénytelen),
A 30%-ot meghaladó önerő biztosítása.

Az érdeklődők a pályázattal kapcsolatos kérdésekben a http://www.baross-palyazatok.eu. honlapon, valamint a Programiroda területi irodáiban térítésmentesen kaphatnak felvilágosítást.

A Programiroda területi irodáinak elérhetőségei a következők:

SZPI Balassagyarmati Iroda 2660 Balassagyarmat, Thököly utca 5. Tel.: +36 20-230-9229
SZPI Salgótarjáni Iroda 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A Tel.: +36 30-249-4795
SZPI Sátoraljaújhelyi Iroda 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 4. Tel.: +36 20-586-4279
SZPI Putnoki Iroda (ideiglenes) 3630 Putnok, Városi Piac 2/B/4. Tel.: +36 20-997-7575
SZPI Győri Iroda 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 1. Tel.: +36 20-615-0744 18
SZPI Komáromi Iroda (ideiglenes) 2900 Komárom, Jedlik Ányos u. 8. Tel.: +36 20-375-6050
SZPI Esztergomi Iroda 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 14. Tel.: +36 20-379-2998

További információkhoz juthatnak a  Baross Alapítvány (info@baross.sk), illetve a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság (gazdasag.sk@gmail.com ) szakembereinél.

Mindenkinek eredményes pályázást kívánunk.