Fotó: Új Krisztina

Négy hónapnyi szünet után október 10-én újraindult a havonta tartott nagyszombati magyar misék immár 6. évfolyamához érkezett sorozata. A Szent Ilona-templomban fél hattól a görögkatolikusoknak volt a szokásos keddi miséjük, utána következett a magyar mise.

Ezt Kiss Róbert érseki helynök mutatta be, koncelebrált főtisztelendő Németh Rezső. Közreműködött hegedűn Új Sámuel, énekkel Új Krisztina és Csámpai Boglárka. A misén Markotán Sándorért és a család további elhunyt tagjaiért imádkoztak, valamint Kádár Gabriella testvér lelki üdvéért, aki a napokban távozott az élők sorából. Személye azért kötődik Nagyszombathoz, mert Morovics László docens falujából, Vágkirályfáról származott, csaknem szomszédok voltak.

A mise résztvevői között szinte minden korosztály képviselve volt. Három érdekes vendéget, egy egyetemista lányt és két fiút is körünkben köszönthettünk Dél-Karolinából, Chicagóból és Hongkongból, akik európai körútjuk során a napokban éppen Nagyszombatban tartózkodtak. Útjuk célja a náluk működő keresztény ifjúsági közösségek mintájára hasonló, fiatalokból álló csoportok létrehozása tájainkon is.

Rezső atya prédikációjában a zsoltáros szavait idézte: „Ha számon tartod a vétkeket Uram,  ki az, ki előtted megállhat?“ Kiemelte a mise elején elhangzott könyörgés szavait: add meg nekünk, Urunk, amit már szinte kérni sem merünk, atyai jóságodból túlaradó szeretetedet. A gyónás fontosságára is felhívta a figyelmet, arra, hogy amennyiben kisebb bocsánatos bűnünk van, akkor azt mindig a közös gyónásban a mise elején is meggyónjuk, s ezáltal szentáldozáshoz járulhatunk.

A mise végén a Magyarok Nagyasszonya ünnepének nyolcadában a hívek a Mária, Mária, szép virágszál kezdetű ifjúsági éneket énekelték el, majd átvonultak a pasztorációs központba, ahol az új diákok ismerkedtek a közösséggel, a magyar misék történetével és küldetésével, illetve Nagyszombat városával.