A huszonöt éves az ipolysági egyházi iskolaközpont zászlaja (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Megalapításának negyedszázados évfordulójára emlékezett pénteken az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola. A helyi római katolikus templom megtelt az ünnepi szentmisével egybekötött ünnepség alkalmával. Mint a november 24-ei ünnepségen elhangzott, az iskola értékteremtő keresztényi eszmeiségével az elmúlt 25 évben bizonyította létjogosultságát, és szilárd helyet vívott ki a magyar közösségben.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa Hlédik László ipolysági plébános volt. Pálffy Dezső, az ünneplő tanintézmény igazgatója ünnepi beszédében kitért az iskolaalapítás mozzanataira, az elmúlt évek fejlesztéseire. „A rendszerváltást követően Ipolyság az elsők között volt, ahol keresztény szellemiségű iskola nyílt. Az iskolaalapítók példaértékű bátorságának és méltó kiállásának köszönhető az iskola létrejötte” – hangsúlyozta beszédében.

A város nevében Štefan Gregor polgármester köszöntötte a jubileumát ünneplő oktatási intézményt, kiemelve az iskola sikereit, méltatva az ott zajló nevelői-oktatói munkát. „A felvidéki magyar iskolarendszer különleges csoportját képezik az egyházi iskolák, melyek egyszeri és megismételhetetlen értéktöbbletet nyújtanak közösségünk számára” – kezdte ünnepi beszédét Kiss Beáta, a Magyar Közösség Pártjának oktatási és kulturális alelnöke, a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium igazgatója. Hozzátette, a felvidéki keresztény magyar tanintézmények egyik fontos példája az ipolysági iskola. A lévai gimnázium vezetője felidézte a két tanintézmény rendhagyó kapcsolatát. Mint elmondta, a mai világban, amikor nagyon sok nehézséggel szembesül a felvidéki magyarság, az ilyen testvéri szeretet és összetartozás példaértékű a közösségünkben.

Az ünnepségen felszólalt Bíróczi István, egykori ipolysági esperes, iskolaalapító atya is. Mint jelezte: „Érdemes volt 25 évvel ezelőtt aggódni, de bátran lépni is. Huszonöt éves siker az iskola története.” Az iskola alapító igazgatója, Csáky Károly levélben köszöntötte az ünneplő intézményt. Mint írta, a felvidéki magyar oktatás szilárd bástyájává vált az iskola.

A köszöntők mellett az iskola jelenlegi diákjai zenés irodalmi összeállítással kedveskedtek az egybegyűlteknek. Az iskola éttermében tartott fogadáson köszöntötték a tanintézmény egykori tanárait, pedagógusait is.

A megújult iskolakápolna
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Néhány szó az iskola történetéről

Az egyházi iskola alapiskolaként jött létre 1992-ben. Három évvel később, 1995 szeptemberében nyitották meg a nyolcosztályos gimnáziumot. A tanintézmény fenntartója a besztercebányai püspökség. A két különálló intézményt 2009-ben vonták egy igazgatóság alá, ekkor lett a neve Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola. Az óvodarészleget 2011-ben nyitották meg, azóta működik iskolaközpontként.

„Huszonöt év után eljutottunk oda, hogy a környék legnagyobb diáklétszámmal bíró magyar tanintézménye vagyunk. Keresztény szellemben oktatunk, lehetőséget adunk és utat mutatunk a diákjainknak. A tanári kar keresztényi értékrendje példát mutat a diákoknak” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Pálffy Dezső. Jelenleg 325 diák látogatja az intézményt.

A gyermekközpontú iskola vonzáskörzete kiterjed szinte a Nagykürtösi járás magyarok által lakott összes községére, emellett az Alsó-Ipoly mentéről, valamint a Tompa, Nagytúr, Felsőtúr vonalról is sok diák utazik az iskolába.  Légkörének fontos eleme a vallás mellett a magyarság és a nemzeti öntudat megőrzése. Közösen ünneplik nemzeti ünnepeinket, és komoly szerepet kap a magyar néphagyomány és kultúra ápolása is. Különféle események és rendezvények szolgálják a hagyományok és a nemzeti identitástudat ápolását.

Népmesei motívumok az alapiskola folyosóján (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A jubileummal kapcsolatban az intézmény vezetője kifejtette: „Kísérőprogramokkal is készülünk az évforduló kapcsán, sportversenyek, népdalverseny, rajzpályázat és régióismereti verseny is lesz. Megszólítjuk a környező iskolákat, valamint a magyarországi testvériskolánkat is várjuk.”  A programok tavasszal valósulnak meg.

Az intézményben jelentősebb fejlesztéseket végeztek az utóbbi időszakban. Ezek nagyrészt magyarországi támogatással valósultak meg, az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően. A műemlékvédelem alatt álló épületeken kicserélték az ablakokat, rendbehozták a folyosót, az iskolakápolnát, szigetelték az iskola étkezdéjét, s a konyhai berendezést is újra cserélték.

Immár hatodik éve,  hogy az elsős gimnazisták az év elején táblagépet kapnak. Mára már az intézmény összes termét felszerelték interaktív táblával, illetve Ipad-es vetítővel. Mint az igazgató elmondta, egyedüli felvidéki magyar iskolaként náluk működik az Ipad-os oktatás.

2016-ban testvériskolai szerződés született az intézmény és az aszódi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium között. „Az iskola sikeres és elismert, az eredmények is ezt igazolják. Keresztény értelmiségi fiatalokat nevelünk, akik a szülőföldjükön maradnak, ez a célunk, haladni a korral, az iskola szellemiségének megtartása mellett” – fejtette ki  az intézmény vezetője.

Pásztor Péter felvételei az ünnepi alkalomról.

https://www.facebook.com/pg/felvidek.ma/photos/?tab=album&album_id=1701779806510995